Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > S Jóbem tváří v tvář ztrátě a utrpení

S Jóbem tváří v tvář ztrátě a utrpení

Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje klíčové momenty Jóbova utrpení, ukazuje způsoby jeho myšlenkového uchopení a hledá, v čem může být tento příběh inspirativní dnes. Nastiňuje podstatu Jóbova neštěstí, podává jungovský rozbor činů starozákonního Hospodina a posléze nahlíží na knihu Jób jako na metaforu tragického lidského osudu. V návaznosti rozvádí aspekty lidského jednání tváří v tvář utrpení bližního a hledá východisko z Jóbova neštěstí v úsilí po klidu a harmonii, které má svoji váhu i v dnešní době.

Obsah

1.
Jóbovo utrpení
2.
Antropomorfní model Boha
3.
Jób jako metafora tragického lidského osudu
4.
Jóbovi přátelé – člověk a utrpení bližního
4.1.
Moralizování tváří v tvář utrpení bližního
4.2.
Vcítění do utrpení druhého
5.
Východisko z Jóbovy situace – docílení klidu a míru

Úryvek

""Proč jsem nezemřel hned v lůně, nezahynul, sotvaže jsem vyšel ze života matky?" (Jób 3,11) ptá se Jób poté, co satan, jeden ze synů Božích, s Hospodinovým souhlasem zničil jeho rodinu a nakonec jej uvrhl do ponižující nemoci, která z něj – člověka bohabojného – učinila člověka rituálně nečistého . Povšimněme si, že ve svém stavu již ani nemohl (i kdyby měl co) obětovat Hospodinu zápalné oběti, jak činíval v minulosti! Mohl jen a pouze sedět v prachu, rituálně truchlit sám nad sebou a naříkat: "...čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo, dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal." (Jób 3,25)
Všimněme si, že Jób se bál – bál se i v době, kdy se mu dařilo. Bál se tolik, že nepoznal "klidu ani míru ani odpočinutí" (Jób 3,26). A pak... "přišla bouře". Jób byl člověkem boha bojným – a jak se ukázalo, měl k tomu pádné důvody. Bůh (respektive satan s plným Božím svolením) se vyjevil z pozice síly a vystavil Jóba zkoušce (proč? ptá se C. G. Jung ve své Odpovědi na Jóba , proč Jóba zkoušel, když ve své vševědoucnosti věděl, jak mu je jeho služebník věrný?).
K Jóbově kauze lze přistoupit z různých teologických úhlů pohledu a nutno podotknout, že z teologického hlediska se podle mne stále jedná o velkou výzvu duševním schopnostem věřícího člověka. "Je to nezvykle silný antropomorfismus, říká-li Hospodin o sobě, že se dal svést, aby bezdůvodně mořil člověka, o jehož věrnosti nemohly být pochybnosti. (...) Tento antropomorfismus upozorňuje na to, že Hospodinovo nepochopitelné počínání je ‘dílo jemu nevlastní' (Iz 28,21), za nímž se skrývá soucitné a v dobrotě nakloněné srdce." čteme ve Výkladech ke Starému zákonu. Musím říci, že na mne ta slova nepůsobí příliš přesvědčivě. Spíše se přikláním k Jungově poznámce, že se Bůh "úžasně snadno a bezdůvodně nechal jedním ze svých synů, myšlenkou pochyb, ovlivnit a znejistit, pokud jde o Jóbovu věrnost."
Pohlížím-li na knihu Jób jako na metaforu tragického lidského osudu, střetávám se s menšími problémy, než kdybych se musel vyrovnávat se skutečností, že Bůh, který je Láska, se nechá zviklat satanem a vystaví prokazatelně nevinného a spravedlivého člověka nesnesitelnému utrpení. Takto mohu na konající sílu, tedy na dvojici Bůh – satan, pohlížet jako na slepé síly přírody a chaosu, které nehledí na to, zda je jejich terč dobrý či zlý, spravedlivý, či nespravedlivý, "protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé." (Mt. 5,45) Nezapomínejme, že slunce hřeje a dává růst, ale také spaluje, vysušuje a zabíjí. A déšť – déšť může přinést vláhu rostlinám i vyprahlým ústům, stejně jako může přinést záplavy, povodně, potopu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22987
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse