Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > S - prvky

S - prvky


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se velmi podrobně věnuje tématu s-prvky. Nejprve probírá danou tematiku obecně a pak se věnuje alkalickým kovům - jejich výskytem, reakcemi, vlastnostmi, výrobou, využitím. Další kapitola rozebírá sloučeniny alkalických kovů. Dále práce zpracovává téma kovy alkalických zemin stejným stylem jako předchozí téma. V závěru práce jsou probírány sloučeniny kovů alkalických zemin.

Obsah

1
Úvod
2
Alkalické kovy
3
Sloučeniny alkalických kovů
4
Kovy alkalických zemin
5
Sloučeniny kovů alkalických zemin

Úryvek

"- 2 skupiny – alkalické kovy (1 e), kovy alkalických zemin (2e)
- mají valenční pouze s orbital
- mají největší atomové poloměry – relativně malá přitažlivost mezi jádrem a elektronem zapříčiňuje
nejnižší hodnoty ionizační energie (= E potřebná k vytržení el. z elektroneutrálního atomu)
- jsou to všechno neušlechtilé kovy => velmi reaktivní, snadno uvolňují své valenční elektrony
- aby získaly stabilnější konfiguraci, oxidují se na kationty s konf. předcházejícího vzácného plynu
- uvolněné el. přijímají atomy/ionty jiných prvků – redukují se (s- prvky s oxidují) => silná red. činidla
- chtějí se přiblížit konfiguraci vzácného plynu, proto často tvoří kationty: Na+, Ca2+
- přírodě pouze vázané (horniny, minerály, soli)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f18507f3c4f.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
S_prvky.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse