Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > SWOT analýza

SWOT analýza


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce rozebírá ekonomické téma jako je tzv. SWOT analýza. Popisuje čtyři strany swot analýzy, podnikatelský záměr nebo zakladatelský rozpočet.

Obsah

1.
SWOT analýza
2.
Podnikatelský záměr
3.
Zakladatelský rozpočet

Úryvek

"5. SWOT analýza
• SWOT analýza poskytuje nástroj v podobě komplexní metody kvalitního vyhodnocení veškerých stránek fungování organizace (ziskové i neziskové) a její současné pozice
• Je vhodným ukazatelem pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších činitelů
• Podstata metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin
Skupiny faktorů SWOT analýzy
I. Faktory vyjadřující silné a vnitřní stránky organizace
II. Faktory vyjadřující slabé a vnitřní stránky organizace
III. Faktory vyjadřující příležitosti vnějšího prostředí
IV. Faktory vyjadřující hrozby vnějšího prostředí
SWOT analýza a její struktura
• Je to metoda hodnocení marketingového prostředí firmy
SW analýza S – silné stránky (Sttrengths) W – slabé stránky (Weaknesses)
OT analýza O – příležitosti (Opportunities) T – hrozby (Threats)"

Poznámka

Práce obsahuje naskenované části z učebnice.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x571b88924feda.zip (887 kB)
Nezabalený formát:
Swot_analyza.doc (927 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse