Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > SWOT analýza LPPE-PLAST s. r. o.

SWOT analýza LPPE-PLAST s. r. o.


Kategorie: Podniková ekonomika, Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem práce je SWOT analýza firmy LPPE-PLAST s. r. o. V úvodu je představena historie firmy, dále její sídlo a vedoucí pracovníci. Další část je věnována odhadům možných rizik při podnikání, vytyčení silných a slabých stránek, příležitostí a případných nebezpečí trhu.

Obsah

1.
Historie firmy
2.
Adresa firmy a kontakty
3.
Druh podnikání
4.
Rozhodnutí pro typ podnikatelské činnosti
5.
Odhady možných rizik
5.1
Analýza
5.1.1
Silné stránky
5.1.2
Slabé stránky
5.1.3
Příležitosti
5.1.4
Nebezpečí trhu

Úryvek

„Historie firmy

Naše společnost vznikla před 11-ti lety. V době, kdy se v naši republice zakládaly nové firmy, zaváděly se nové technologie výroby a nové technologie obalových materiálů.
Teprve před těmito lety si lidé uvědomovali, že mít plastové obaly je nejen lepší, ale i bezpečnější a tak se náš podnikatel Ing. Jan Wychr Csc. rozhodl založit svou společnost.
Nejprve společnost sídlila v malé pronajaté hale, v pronajatých skladovacích prostorech a kancelářské budově. Firma vlastnila pouze tři stroje na výrobu a jeden tiskařský stroj.
Po pěti letech, kdy firma prosperovala se zřídila vlastní doprava. Přikoupili se nové stroje jak výrobní tak i tiskařské a tyto tiskařské stroje získali i vlastní budovu, kterou firma zakoupila.
Po několika dalších letech stále firma sídlila pouze v pronajatých prostorech a teprve v předloňském roce získala svou vlastní budovu, kde byla z větší části přestěhována a spojila ještě se s jinými podniky.
Bývalé výrobní prostory nyní slouží jako sklady výrobků a pracoviště řidičů nákladních automobilů.
V současné době společnost je schopná dodat kompletní výrobky včetně uzávěrů, izolace, potisku a velmi rychlé dopravě s moderními nákladními automobily a tím dosáhla i plnění norem ISO 9001 a 9002

LPPE-PLAST s.r.o.
Nádražní 357
766 01 Valašské Klobouky

Tel.: +420607274949, fax: +420577321492
e-mail: lppe@tiscali.cz

Vlastník: Ing. Jan Wychr Csc.
Tichov 25
766 01 Valašské Klobouky

Odpovědný zástupce: Dr. Ing. František Jiný Drsc.
U potoka 21
766 01 Valašské Klobouky

Druh podnikání

Společnost LPPE-Plast s.r.o. vlastní pan Ing. Jan Wychr Csc. Společnost vystupuje navenek jako právnická osoba, podniká na základě Živnostenského oprávnění a vede podvojné účetnictví. Bankovní účty jsou vedeny v Komerční bance a České spořitelně.
Společnost se dělí na 3 divize.
Jsou to divize výroby obalů, výroby uzávěrů a potisk. Mezi další divize patří doprava a sklad výrobků, materiálů a polotovarů.

Rozhodnutí pro typ podnikatelské činnosti
Po dokonalé analýze trhu se pan Wychr rozhodl vyrábět plastové obaly z PE a PET, kterých v minulosti na našem i zahraničním trhu byl nedostatek. Rozhodl se, že bude vyrábět jak průmyslové obaly tak potravinářské obaly.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43c69017da15c.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
SWOT_analyza_firmy.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse