Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > SWOT analýza letiště Pardubice - bakalářská práce

SWOT analýza letiště Pardubice - bakalářská práce

Kategorie: Management

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato bakalářská práce se zabývá SWOT analýzou letiště Pardubice. Analyzuje stav letiště a na základě toho vyhodnocuje jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. V závěru práce jsou popsány možné návrhy pro lepší budoucnost letiště.

Obsah

Úvod
1.
SWOT analýza
1.1
Definice a účel SWOT analýzy
1.2
Výchozí strategické situace
1.2.1
SO = maxi – maxi
1.2.2
ST = maxi – mini
1.2.3
WO = mini – maxi
1.2.4
WT = mini – mini
1.3
Postup při tvorbě SWOT analýzy
1.3.1
Příprava na provedení SWOT analýzy
1.3.2
Identifikace a hodnocení silných a slabých stránek
1.3.3
Identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb
1.3.4
Tvorba SWOT matice
1.4
Analýza okolí
1.4.1
Mikroprostředí
1.4.2
Makroprostředí
2.
SWOT analýza letiště Pardubice
2.1
Historie letiště Pardubice
2.2
Charakteristika letiště Pardubice
2.2.1
Správa letiště Pardubice
2.2.2
East Bohemian Airport a.s.
2.3
Technická charakteristika letiště
2.4
Výkony letiště Pardubice
2.5
Destinace
2.6
Konkurence
2.6.1
Potencionální konkurent
2.7
Aplikace SWOT analýzy
2.7.1
Silné stránky
2.7.2
Slabé stránky
2.7.3
Příležitosti
2.7.4
Hrozby
3.
Návrhy řešení vyplývajících ze SWOT analýzy
3.1
SWOT matice letiště Pardubice
3.2
Strategie WO = MINI – MAXI
3.3
Hledání investora
3.3.1
Další možnosti financování
3.4
Dotace z fondů EU
3.5
Obnovení pravidelné linky do Ruska
3.6
Nový terminál
Závěr
Použitá literatura
Seznam tabulek
Seznam obrázků
Seznam zkratek
Seznam příloh
Příloha 1: Foto-mapa letiště Pardubice
Příloha 2: Plánek odbavovací haly
Příloha 3: Poplatky
Příloha 4: Objednávka handlingu

Úryvek

"1.4.1 Příprava na provedení SWOT analýzy
Tato fáze má několik dílčích kroků:
1) Stanovení účelu SWOT analýzy
Stanovení účelu je nezbytný krok, který má ujasnit, proč je SWOT analýza vytvářena a k čemu budou sloužit výsledky této analýzy. Běžně slouží k vytváření alternativ strategií tím, že jsou tvořeny kombinace ze zjištěných silných a slabých stránek (vnitřní faktory) se zjištěnými příležitostmi a hrozbami. Pro zachování principu účelnosti je tento krok nezbytný.

2) Definování oblastí, které budou analyzovány
I když bude podnik analyzován jako celek, je vhodné si ho rozdělit do určitých oblastí, které se pak zkoumají jednotlivě. Je možné podnik například rozdělit podle funkčních oblastí nebo procesních oblastí.
Rozdělení do funkčních oblastí může mít následující strukturu: systém řízení, organizační struktury, informační systémy, kultura, organizace, personální zdroje a jejich rozvoj, výzkum a vývoj, technika, finance a ekonomika.
Při analýze organizace dle procesních oblastí se provede analýza následujících oblastí: hlavní řídící procesy, řídící procesy, podpůrné procesy Analýza může být také využita při hodnocení vlastní výkonnosti podniku.

1.4.2 Identifikace a hodnocení silných a slabých stránek
Nyní bude provedena další fáze tvorby SWOT analýzy. Skládá se nejprve z identifikace silných a slabých stránek, následně pak navazuje hodnocení identifikovaných silných a slabých stránek.
1) Identifikace silných a slabých stránek
Pro odhalení silných a slabých stránek jednotlivých oblastí podniku existuje několik možností, jak toho docílit. Jednou z nich je například Obsahová analýza vstupních podkladů. Ta může mít mnoho podob, např.: studie, prognózy, hodnotící zprávy, výroční zprávy apod. Na to by měla navazovat některá tvůrčí metoda, např.: brainstorming , řízená diskuze, porada za účelem identifikace silných a slabých stránek oblasti podniku. Na základě zjištění těchto slabých a silných stránek se vytváří jejich seznamy. Je dobré u každé položky slabé či silné stránky odůvodnit, proč byla do seznamu zařazena.
2) Hodnocení silných a slabých stránek
Nyní, když jsou vytvořené seznamy se silnými a slabými stránkami, je na řadě jejich hodnocení z hlediska významu pro analyzovanou oblast. Zvlášť se hodnotí silné stránky a zvlášť slabé stránky. Pro hodnocení důležitosti je možné využít metody párového srovnávání nebo metodu alokace 100 bodů.
Postup metody párového srovnávání:
a) V párech porovnáme jednotlivé silné/slabé stránky. Z nich určíme tu důležitější, která dostane bod. Srovnáváme mezi sebou všechny faktory;
b) Jednotlivé body sečteme u každého faktoru;
c) Vypočteme váhu každého faktoru, tak že získaný počet bodů určitého faktoru vydělíme celkovým počtem rozdaných bodů.
Druhá uvedená metoda, metoda 100 bodů, spočívá v tom, že pro danou analýzu oblasti silných stránek máme 100 bodů, které rozdělíme mezi jednotlivé faktory. Čím více dostane faktor bodů, tím je pro hodnocení důležitější. Stejný postup je proveden u slabých stránek.
Nakonec je sestavena tabulka jak pro silné, tak pro slabé stránky. V obou tabulkách jsou seřazeny faktory podle důležitosti, jak jsme je určili z předchozích postupů. První v tabulce bude ten nejdůležitější faktor. Naopak na poslední místo bude uveden faktor s nejmenší důležitostí pro analyzovanou oblast.

1.4.3 Identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb
Je třeba vědět, že není důležité dodržovat posloupnost hodnocení nejprve vnitřních faktorů a až pak vnějších. Takový postup nemá žádný vliv na výsledek SWOT analýzy.
Stejně jako v předchozím kroku je vhodné nejprve identifikovat vnější faktory, tedy příležitosti a hrozby. Poté provedeme hodnocení těchto faktorů...."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a fotografie. Čistý text dosahuje cca 31 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22109
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse