Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > SWOT analýza osobnosti

SWOT analýza osobnosti


Kategorie: Management, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá tvorbou a vyhodnocením osobní SWOT analýzy. Osobní SWOT analýzu představuje jako nástroj pro získání objektivní charakteristiky vlastní osobnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Získání objektivní charakteristiky
3.
SWOT analýza
3.1
Moje silné stránky (Strengths)
3.2
Mé slabé stránky (Weaknesses)
3.3
Moje příležitosti (Opportunities)
3.4
Mé hrozby (Threats)
4.
Vyhodnocení SWOT analýzy a závěr
5.
Zdroje

Úryvek

"SWOT analýza
[1]SWOT analýza je metodou strategického plánování, která je důležitým marketingovým krokem ke komplexnímu a kvalitativnímu vyhodnocení veškerých relevantních stránek každé organizace. Jedná se především o fungování, zavádění a konkurenceschopnost jednotlivých projektů, procesů, samotné organizace či konkrétní osoby. Je silným nástrojem pro kompletní analýzu vnitřních i vnějších faktorů a ve své podstatě zahrnuje postupy strategické analýzy.
Pomocí SWOT analýzy lze nalézt konkrétní problémy a rizika zkoumaného subjektu. Také lze nalézt konkrétní postupy pro vylepšení aktuální situace. Z výše uvedeného plyne, že právě SWOT analýza je ideálním nástrojem pro důkladnou sebereflexi.
Základem SWOT analýzy je identifikace jednotlivých vnitřních a vnějších faktorů organizace, projektu atp. a jejich rozdělení do následujících čtyř kategorií:
Silné stránky (anglicky: Strengths) – interní vlastnosti pozitivně ovlivňující dosažení cíle
Slabé stránky (anglicky: Weaknesses) – interní vlastnosti negativně ovlivňující dosažení cíle
Příležitosti (anglicky: Opportunities) – externí podmínky pomáhající dosáhnout cíle
Hrozby (anglicky: Threats) – externí podmínky ztěžující dosažení cíle

Moje silné stránky (Strengths)
Výborná týmová práce
Bezchybná komunikace s kolegy
Efektivní řešení problémů
Výborná znalost práce na PC
Vysoká inteligence
Cílevědomost
Smysl na dotažení projektů do konce
Absolvované kurzy
Touha se vzdělávat
Předvídavost
Umění využít výhody
Diplomacie
Promyšlená práce
Zdravé sebevědomí
Smysl pro fair play
Umění zdravě riskovat
Přidělené živnostenské oprávnění

Mé slabé stránky (Weaknesses)
Neefektivita
Neznalost obchodních záležitostí
Problémy se zvládáním stresových situací
Nedokončené vzdělání
Lenost
Občasné nediplomatické vyjadřování
Zbrklost
Vysoká nemocnost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d8b21b800acb.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
SWOT_osobnosti.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse