Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Samoorganizace a samouspořádávání

Samoorganizace a samouspořádávání


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce je vhodná jako učební text ke zkoušce z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Naleznete zde všechny potřebné informace o samoorganizaci a samouspořádávání.

Obsah

1.
V neživé přírodě
2.
V živé přírodě

Úryvek

"SAMOORGANIZACE A SAMOUSPOŘÁDÁVÁNÍ
V NEŽIVÉ PŘÍRODĚ

-BĚLOUSOVA-ŽABOTÍNSKÉHO REAKCE- příklad samoorganizace hmoty
-sledem náhodných procesů dojde k vytvoření uspořádané struktury
-Podmínkou samoorganizace je existence zpětné vazby
-za vytvoření uspořádané struktury může autokatalýza-obdoba zpětné vazby
-mechanismus reakce je velice složitý- dodnes není plně vysvětlen
-mnoho meziproduků

V ŽIVÉ PŘÍRODĚ

-BUŇKA- skvělý příklad nanotechnologie
-přeměňuje palivo na energii, ale také vyrábí proteiny a enzymy
-E. Coli-dokáže se v ideálním prostředí nakopírovat každých 20 minut, což by za 45h dalo váhu
srovnatelnou se Zemí

-DNA- asembler DNA běžně mění instrukce řetězce DNA a přeuspořádavá je v organismu
-V nanostroji možno užít dvojím způsobem- Modifikace DNA k opravě struktur
- Modifikace DNA k výrobě neexistujících struktur

-ATOMOVÁ MONTÁŽ=výroba věcí atom po atomu
-muselo by se pracovat rychlostí srovnatelnou s replikací DNA
-Např. E. coli- replikuje se každých 20 min
-její DNA obsahuje asi 3600000 nukleotidů na obou pramenech šroubovice.
-musí tento řetězec rozdělit na dva, rozvinout a vytvořit kopii každé části.
-7,2 mil. nukleotidu se musí syntetizovat kvytvoření 2 kopie šroubovice DNA.
-Aby to trvalo 20 min., pak musí být poskládáno asi 6000 nukleotidu za sekundu.
-Typický nukleotid obsahuje 9 atomu C, 12H, 2N, a 6O, tedy asi 30 atomu.
-Z toho plyne, že DNA replikace probíhá rychlostí 18103 uložení atomu za
sekundu s úžasně malou chybou.
-Uvažme 1mol (61023 atomů). To by trvalo 1 DNA asembleru asi 105109 let!
-Je zřejmé, že tímto způsobem nelze vyrábět předměty běžné velikosti.
-Museli bychom použít systém řetězové výroby samotných asembleru jako E. coli.
-Cílem není vyrábět objekty velkých rozměrů, ale objekty využívající kvantově
mechanických vlastností.
-Jiná úžasná možnost je pomocí těchto konstrukcí vytvořit v přírodě neexistující
molekuly přímo ze zvolených složek a vytvoření nové chemie"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5612845f489bf.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Samoorganizace_a_samousporadani.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse