Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Chudoba, rovnost a efektivnost - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Chudoba, rovnost a efektivnost - výpisky z knihy


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky stručně seznamují s chudobou. Zabývají se měřením a trendy chudoby. Charakterizují náklady rovnosti. Věnují se politice proti chudobě. Zmiňují některé programy a kritiky. Tento text je součástí série výpisků z knihy Ekonomie autorů P. A. Samuelsona a W. D. Nordhause. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Ekonomická úloha vlády, výdaje a zdanění - výpisky z knihy a následující díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Prameny změn, alternativní ekonomické systémy - výpisky z knihy.

Obsah

1.
Měření a trendy chudoby
2.
Náklady rovnosti
3.
Politika proti chudobě: programy a kritiky
3.1.
Programy
3.2.
Liberálové
3.3.
Záporná důchodová daň

Úryvek

"NÁKLADY ROVNOSTI
Chudí získávají sice pouze malou část ND, v absolutní životní úrovni však urazili velký kus cesty. Reálné mzdy v průběhu tohoto století neustále rostly. Radikální pojetí politické demokracie tvrdí, že lidé by měli mít rovné ekonomické příležitosti (přístup ke školám, ve firmách). Dalším ideálem je rovnost ekonomického postavení – lidé mají spotřebovávat stejně, ať jsou jacíkoli.
Kroky ke snížení efektivnosti mohou poškodit efektivnost ekonomiky. Přijetí opatření k přerozdělování důchodů od bohatých k chudým by mohlo vést ke snížení ND, kt. se rozděluje (Okunova analýza) – OBR. STR. 810. Jestliže země přerozděluje důchody uvalením vysokých daň. sazeb na nejzámožnější obyvatele, jejich úspory a prac. úsilí se mohou snížit nebo mohou být nesprávně využity, a tím sníží celk. národní produkt. Obdobně, jsou-li zaručené minimální důchody dostatečně vysoké, chudí mohou méně usilovně hledat práci nebo se spoléhat delší dobu na sociální programy.

- Hlavní vyvolané neefektivnosti
- administrativní náklady – výběrčí daní, účetní
- škody na prac. úsilí – sporná otázka, není prokázáno
- vliv na úspory – nejdůležitější (vysoké daně odrazují od úspor a investic)

POLITIKA PROTI CHUDOBĚ: PROGRAMY A KRITIKY
Programy
- potravinové lístky – rodiny s nízkými důchody dostávají lístky, kt. jim umožňují nakupovat potraviny za zlomek tržní ceny
- sociální pomoc – naturální pomoc, důchodové podpory
- lékařská pomoc – lékařská péče pro rodiny s nízkými důchody
- ostatní programy – soc. dávky při ztrátě prac. schopnosti,…

Liberálové tradičně zdůrazňují, že nepříznivý stav postižených skupin lze odvozovat ze širších problémů společnosti, včetně problémů diskriminaci a podřízenosti společenských tříd. Naproti tomu konzervativci při vysvětlování osudu znevýhodněných tradičně kladou důraz na význam odlišných skup. hodnot a na zdroje jejich konkurenceschopnosti.

Záporná důchodová daň usiluje o zvýšení důchodů chudých při zachování pobídky k usilovné práci. Zastánci ZDD vidí řešení v tom, že se rodině poskytne zákl. příspěvek a ponechá se jí významná část libovolného zvýšení výdělku na tuto částku."

Poznámka

Makroekonomie přednáška Samuelson 16/21.
Dvoudílný souborný výtah z téže publikace je k dispozici na: Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie I. a Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie II..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0122.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Chudoba_rovnost.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse