Název Goodness Staženo

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Nezaměstnanost - výpisky z knihy

Tyto výpisky seznamují s nezaměstnaností. Formou stručných bodů popisují její význam a měření. Uvádí ekonomickou interpretaci nezaměstnanosti, zejména... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

3754x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Inflace a nezaměstnanost - výpisky z knihy

Tyto výpisky stručně seznamují s inflací a nezaměstnaností. Vypisují alternativní zdroje inflace a popisují Phillipsovu křivku. Zabývají se otevřenými... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

866x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Inflace, definice a náklady - výpisky z knihy

Výpisky seznamují s inflací. Velmi stručně popisují nejen cenové indexy, ale také historii inflace a její tři stupně závažnosti. Závěr se zabývá důsle... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

498x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Chudoba, rovnost a efektivnost - výpisky z knihy

Výpisky stručně seznamují s chudobou. Zabývají se měřením a trendy chudoby. Charakterizují náklady rovnosti. Věnují se politice proti chudobě. Zmiňují... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

484x

Friedrich August von Hayek: Využití znalostí ve společnosti - výtah z díla

Text je výtahem ze stati Friedricha Augusta von Hayeka Využití znalostí ve společnosti. Zabývá se otázkou plánování, příčinami ekonomických problémů a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

359x

Ekonomie - Robert Holman, Ekonomie, 3.aktualizované vydání

Člověk ekonomický a tržní systém - je ekonomie exaktní věda?, ekonomie – věda politická, svoboda volby a lidské motivace, spontánně vzniklé a člověkem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

330x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Protekcionismus a volný obchod - výpisky z knihy

Tyto výpisky informují o protekcionismu a volném pádu. Uvádí nabídkovou a poptávkovou analýzu obchodu a cla. Věnují se ekonomii protekcionismu. Vypisu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

314x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Ekonomický růst, teorie a fakta - výpisky z knihy

Výpisky seznamují s ekonomickým růstem. Popisují historická stádia teorie ekonomického růstu. Zmiňují ekonomické teorie. Informují o tendencích a zdro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

293x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Ekonomická úloha vlády, výdaje a zdanění - výpisky z knihy

Výpisky seznamují s ekonomickou úlohou vlády. Důraz je kladen na stručný popis vládních výdajů a ekonomických aspektů zdanění. Text vypisuje zásady zd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

257x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Trhy a ekonomická efektivnost - výpisky z knihy

Výpisky informují o trzích a ekonomické efektivnosti. Stručně charakterizují všeobecnou rovnováhu a teorii neviditelné ruky. Zabývají se dokonalou kon... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

255x
1  2  3  4  »