Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Federální rezervní systém a monetární politika centrální banky - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Federální rezervní systém a monetární politika centrální banky - výpisky z knihy


Kategorie: Monetární politika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky představují federální rezervní systém a monetární politiku centrální banky. Nejdříve odpovídají na otázku, jak funguje monetární politika při regulaci výdajů, poté charakterizuje úrokové sazby. V rámci centrálního bankovnictví informuje o struktuře Fedu, včetně jeho nástrojů. Tento text je součástí série výpisků z knihy Ekonomie autorů P. A. Samuelsona a W. D. Nordhause. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Peníze a komerční bankovnictví - výpisky z knihy a následující díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Nezaměstnanost - výpisky z knihy.

Obsah

1.
Jak funguje monetární politika při regulaci výdajů
2.
Povaha úrokových sazeb
2.1.
Spektrum úrokových sazeb
3.
Centrální bankovnictví
3.1.
Struktura Fedu
3.2.
Přehled operací Fedu (nástroje)
3.3.
Další aktivity

Úryvek

"Jak funguje MP při regulaci výdajů
- Fed je znepokojen inflačními trendy - chce zpomalit ek. vývoj a zmírnit tlaky na růst cen a mezd:
(a) Fed bude chtít snížit bankovní rezervy - - nabídku peněz - - i - hosp. pokles
(b) snížení bank. rezerv o každý dolar vede k mnohonásobné kontrakci šekových vkladů -- nab. M
(c) růst úrovně i a zpřísnění podmínek poskytování úvěru
(d) soukromé a veřejné výdaje (zejména I) budou mít při vyšších i a nižším bohatství tendenci klesat
(e) nakonec tlaky těžko dostupných peněz, které vedou je snížení AD, omezí důchody, produkt, U a inflaci
- M nakonec ovlivňuje produkt a inflaci

A. Povaha úrokových sazeb
- Úrok je platba za použití fondů.
- Úroková sazba je výše úroku zaplaceného za jednotku času, je N vypůjčování fondů měřeným v dolarech za rok za vyplacený dolar), má rozměr čisté roční míry.
- Hypoteční úvěr = úrok + amortizace (splátky jistiny).

Spektrum úrokových sazeb
- liší se hlavně charakteristikami půjček a vypůjčovatelů
• doba splatnosti (doba, během níž musí být půjčky splaceny): např. do následujícího dne, KCP až 1 rok, obligace 10-30 let a hypoteční úvěry 30 let, přičemž DCP mají vyšší i než KCP, protože lidí jsou ochotni obětovat určitý V za rychlý přístup ke svým peněžním fondům (navíc vyšší riziko).
• riziko – u vysoce spekulativních půjček požadují investoři určitou prémii (země v LA, podniky blízko bankrotu…), vláda USA platí tzv. úrokovou sazbu „bez rizika“
• likvidita
• administrativní N – půjčky se liší časem a úsilím nutným k dohledu nad nimi a jejich spravováním"

Poznámka

Makroekonomie přednáška Samuelson 8/21.
Dvoudílný souborný výtah z téže publikace je k dispozici na: Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie I. a Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie II..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0114.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Federalni_rezervni_system.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse