Název Goodness Staženo

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Federální rezervní systém a monetární politika centrální banky - výpisky z knihy

Výpisky představují federální rezervní systém a monetární politiku centrální banky. Nejdříve odpovídají na otázku, jak funguje monetární politika při ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Monetární politika

299x

Milton Friedman – Za vším hledej peníze

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Monetární politika

142x

Co bychom si dnes mohli odnést z knihy „Svoboda volby“ Miltona a Rose Friedmanových

Jedná se o seminární práci, která se věnuje zhodnocení obsahu knihy Miltona a Rose Friedmanových: Svoboda volby. Představeny jsou základní principy Fr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Monetární politika

72x

Rusmichová, Soukup: Makroekonomie, základní kurs, kapitola Makroekonomická politika státu - výpisky

Jedná se o výpisky z Makroekonomie, které seznamují s makroekonomickou politikou státu. Formou stručných hesel informují o hospodářské politice, jejíc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Monetární politika

30x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Peníze a komerční bankovnictví - výpisky z knihy

Výpisky informující o penězích a komerčním bankovnictví. Formou stručných hesel seznamují s historií peněz, jejich vývojem a peněžními agregáty. Popis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Monetární politika

19x

Rusmichová, Soukup: Makroekonomie, základní kurs, kapitola Peníze - výpisky

Výpisky z Makroekonomie seznamují s penězi. Zabývají se rovnováhou peněžního trhu, zejména poptávkou po penězích, nabídkou peněz, i peněžním trhem. Dr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Monetární politika

10x