Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Kapitál, úrok a zisky - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Kapitál, úrok a zisky - výpisky z knihy


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ve výpiscích z této kapitoly jsou uvedeny základní pojmy teorie kapitálu - rozdělení kapitálu do kategorií, výnosová míra z kapitálu, zisky, finanční aktivita a úrokové sazby. Dodatek textu tvoří náročnější analýza kapitálu a úroku – Fisherův diagram a rovnice týkající se dnešní hodnoty kapitálu. Tento text je součástí série 17-ti dílných výpisků z knihy Ekonomie Samuelson a Nordhaus. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Odborové organizace a kolektivní vyjednávání - výpisky z knihy.

Obsah

1.
Základní pojmy teorie kapitálu
1.1
Finanční aktivita a úrokové sazby
1.2
Teorie kapitálu
1.2
Úroková sazba
1.4
Zisky
2.
Náročnější analýza kapitálu a úroku (dodatek)
2.1
Dnešní hodnota

Úryvek


… vyrobený VF
… sestává se z takových vyrobených statků dlouhodobé spotřeby, které jsou opět použity jako výrobní vstupy pro další výrobu.
… základní vlastností je: současně vstup a výstup

KATEGORIE:
☺ stavby
☺ zařízení
☺ zásoby
… kapitálové statky se prodávají a kupují na trzích kapitálových statků.
… platba za dočasné nájemné používání KS = nájemné.
… výnosová míra z kapitálu je roční čistý výnos (nájemné mínus náklady) na dolar investovaného kapitálu. Je to bezrozměrné číslo – procenta za rok.
… zisky představují reziduální důchod, jež se rovná rozdílu mezi celkovými příjmy a celkovými náklady.

FINANČNÍ AKTIVA A ÚROKOVÉ SAZBY
… zdroje na výrobu kapitálu… někdo musí spořit, aby poskytl fondy na nákup nových KS.
… „cena fondů“ (výnos z finančních A)… „úroková sazba“… roční přínos z půjčených peněžních fondů (obvykle v % za rok)
… dnešní hodnota kapitálového A… hodnota tohoto roku (spočítáme kolik peněz uložených dnes by bylo při dané úrokové sazbě potřeby, aby poskytlo přesně tentýž tok příjmů, jako uvažované SA.

V… dnešní hodnota půdy
N… trvalé roční příjmy
i… úroková sazba v desetinném vyjádření

TEORIE KAPITÁLU
… klasická teorie: rakouský ek. E. V. Böhm-Bawerk, Švéd Knut Wicksell a Irving Fisher (USA).
… investování do kapitálových statků znamená, že výroba má nepřímý, zprostředkovaný charakter.
… investiční činnost umožňuje ek., která obětuje dnešní spotřebu, dosáhnout větší spotřeby v budoucnosti.
… ve světě rizika, inflace a monopolů by se konkurenční výnosová míra kapitálu rovnala tržní úrokové sazbě."

Poznámka

Výpisky Samuelson a Nordhaus 17/17. Jsou zde použity neobvyklé zkratky, které jsou dobře pochopitelné teprve z kontextu. V textu se odkazuje na obrázky ze zpracovávané knihy (Fisherův diagram).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0153.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kapital_urok_zisky.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse