Název Goodness Staženo

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Mzdy a trh práce - výpisky z knihy

Tyto výpisky jsou zaměřeny na popis souvislostí mzdy a práce. Nejprve je obecně zhodnocena úroveň mezd, poptávka po práci a nabídka práce. Zmíněna je ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

812x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Základní činitelé, nabídka a poptávka - výpisky z knihy

Čtvrtá kapitola z nestárnoucí učebnice Ekonomie autorů Paula A. Samuelsona a Williama D. Nordhause je zpracovaná formou výpisků v bodech, komentářů a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

348x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Základní problémy ekonomické organizace - výpisky z knihy

Práce se zabývá problémy ekonomické organizace. V úvodu se autor věnuje alternativním ekonomickým systémům, a dále také vstupům a výstupům pro výrobní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

242x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Kapitál, úrok a zisky - výpisky z knihy

Ve výpiscích z této kapitoly jsou uvedeny základní pojmy teorie kapitálu - rozdělení kapitálu do kategorií, výnosová míra z kapitálu, zisky, finanční ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

222x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Teorie výroby a mezního produktu - výpisky z knihy

V práci jsou formou výpisků v bodech uvedeny definice pojmů produkční funkce, celkový, mezní a průměrný produkt. V části výnosy z rozsahů jsou rozlišo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

212x

N. G. Mankiw: Zásady ekonomie – měření životních nákladů – výpisky z knihy

Hlavním tématem práce je měření životních nákladů. V úvodu se autor zabývá indexem spotřebitelských cen a jeho výpočtem. V další části se věnuje probl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

210x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Odborové organizace a kolektivní vyjednávání - výpisky z knihy

Tyto výpisky se věnují americkému odborovému hnutí, popisují jeho historii, strukturu a fungování. Zmiňují ale i Shermanův protimonopolní zákon, který... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

201x

Makroekonomie

Rozsáhlá práce o makroekonomii shrnující informace ze skript od Prof. Ing. Miloše Macha, CSc. Práce obsahuje zejména tyto informace: Účinnost fiskální... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

145x

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Úvod do problematiky důchodů a nerovnosti - výpisky z knihy

Práce nejprve popisuje rozdělení společnosti do tříd v důsledku průmyslové revoluce, poté jsou definovány pojmy důchod, bohatství a disponibilní důcho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

141x

Základní tržní struktury v podmínkách nedokonalé konkurence – monopol, oligopol, monopolní konkurence

Práce ve formě výpisků doprovázených grafy seznamuje s postavením firmy v tržních strukturách, dokonalou a nedokonalou konkurencí. Poté již definuje a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

100x
1  2  3  »