Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Odborové organizace a kolektivní vyjednávání - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Odborové organizace a kolektivní vyjednávání - výpisky z knihy


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky se věnují americkému odborovému hnutí, popisují jeho historii, strukturu a fungování. Zmiňují ale i Shermanův protimonopolní zákon, který byl soudy používán k omezování síly odborů. Je zde také uvedeno, jakými způsoby usilují odbory o zvýšení mezd. Tento text je součástí série 17-ti dílných výpisků z knihy Ekonomie Samuelson a Nordhaus. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Mzdy a trh práce - výpisky z knihy a následující díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Kapitál, úrok a zisky - výpisky z knihy.

Obsah

1.Americké odborové hnutí
1.1
Historie
1.2
Struktura
1.3
Fungování kolektivního vyjednávání
2.
Dopad nedokonalé konkurence na mzdy
2.1
Jak odbory usilují o zvýšení mezd

Úryvek


… 1/6 ek. aktivního obyvatelstva USA je členy odborů (železnice, ocelářství, automobilový průmysl, doly…)
… po WW1 prudký nárůst a od roku 1950 dochází k pozvolnému poklesu

HISTORIE O. USA
posl. třetina 19. stol. bouře proti „zájmůmmocných“… Rytíři práce (tajná org., odtajnění v roce 1886)… zaměstnavatelé vytváří protiofenzívu… sestavování tzv. „černých listin“ odborářů
1881 Americká federace práce (AFL)… v čele stál Samuel Gompers
• princip federalizace: suverenita všech celostátních odborů (vyloučil „duální odbory“)
• dobrovolnost: podniky a odbory, nikoli však vláda
• ekonomický charakter odborů
… budoucnost patřila odvětvovým a profesním odborům
1935 Sdružení odvětvových organizací (CIO)

STRUKTURA:
• místní odbory… platí se příspěvky, vyjednávání kolektivní smlouvy (mzda a pracovní podmínky
• celostátní
• federace celostátních odborů

FUNGOVÁNÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ
… určuje mzdy a kolektivní požitky odborově org. pracujících
… výsledkem je kolektivní smlouva:
☺ zahrnuje ekonomický balík (zákl. mzdové sazby, přesčasové sazby, dovolená a přestávky + zam. požitky: penzijní pojištění, zdravotní péče…) + COLA (přizpůsobování životním nákladům… inflace)
☺ pracovní pravidla
☺ procedurální ustanovení (pravidla seniority…kdo dostává výpověď první…)

1890 Shermanův protimonopolní zákon (o odborech nic neříkal, ale později byl soudy používán k omezování síly odborů)
proodborové: Zákon o práci na železnici (1926), Norris-La Guardiův zákon (1932), Zákon o spravedlivých pracovních standardech (1938), Wagnerův zákon (1935)… vytvořena Celostátní rada pro pracovní vztahy (NLRB)
Největší hrozbou pro odbory představují neorganizovaní pracovníci, kteří nabízejí stejný produkt."

Poznámka

Výpisky Samuelson a Nordhaus 16/17.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0152.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Odborove_organizace.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse