Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Prameny změn, alternativní ekonomické systémy - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Prameny změn, alternativní ekonomické systémy - výpisky z knihy


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky seznamují s alternativními ekonomickými systémy. Velmi stručně informují o historii hlavního proudu ekonomie. Zmiňují počátky od Aristotela, přes Adama Smithe, klasickou a neoklasickou ekonomii, až po ekonomii blahobytu a keynesiánskou revoluci. Z moderní kritiky pojednávají o Chicagské škole a makroekonomii racionálních očekávání. Vyjmenovávají levicové odpůrce a charakterizují radikální ekonomii. Tento text je součástí série výpisků z knihy Ekonomie autorů P. A. Samuelsona a W. D. Nordhause. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Chudoba, rovnost a efektivnost - výpisky z knihy a následující díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Ekonomický růst, teorie a fakta - výpisky z knihy.

Obsah

1.
Vývoj ekonomického myšlení
1.1.
Historie hlavního proudu ekonomie
1.1.1.
Prvopočátky
1.1.2.
Adam Smith
1.1.3.
Klasická ekonomie: Malthus a Ricardo
1.1.4.
Neoklasická ekonomie
1.1.5.
Ekonomie blahobytu
1.1.6.
Keynesiánská revoluce
1.2.
Moderní kritiky
1.2.1.
Chicagská škola
1.2.2.
Makroekonomie racionálních očekávání
1.2.3.
Odpůrci zleva
1.2.4.
Radikální ekonomie

Úryvek

"HISTORIE HLAVNÍHO PROUDU EKONOMIE
- Prvopočátky
- Aristoteles, středověká scholastika – normativní teorie (např. myšlenka spravedlivé ceny – snaha o vyjádření pravé hodnoty komodity)
- scholastikové odmítali úrok z půjček jako nespravedlivé „lichvářství“
- 17/18. stol. – merkantilizmus – HP podporující vojenskou a ek. sílu vznikajících nár. států – před. Anglie a Francie
- 18. stol. – David Hume – mechanizmus přelévání zlata (příliv zlata vede spíš k růstu cen než k růstu produkce)
- fyziokraté - jediným zdrojem hosp. přebytku je zemědělství, snaha o odstranění obch. omezení týkající se obilí (Quesnay)

- Klasická ekonomie: Smith, hlasatel laissez-faire
Adam Smith
- kniha Bohatství národů – zrod moderní ekonomie (1776)
- zabýval se základy tvorby cen a rozdělování důchodů, analyzoval různé teorie mezd, první studie o inflaci
- tržní mechanizmus představuje přirozený samoregulující řád, cenový systém organizuje chování lidí a činí tak automaticky bez centrálního řízení
- pasáž o neviditelné ruce – nebyl však schopen podstatu myšlenky dokázat

Klasická ekonomie: Malthus a Ricardo
- během následujících 50 let od vzniku Bohatství národů byl odhalen zákon klesajících výnosů
- T. R. Malthus (18/19. stol.) – železný zákon mzdový (růst mezd povede nevyhnutelně k poklesu dělnických mezd na existenční minimum)
David Ricardo
- Zásady politické ekonomie a zdanění (1817)
- analýza povahy ek. renty, pracovní teorie hodnoty, břemeno veřejného dluhu, zákonitosti rozdělování důchodu v TE
- vycházel z toho, že celk. společenský produkt je omezen klesajícími výnosy
John Stuart Mill – Zásady politické ekonomie"

Poznámka

Makroekonomie přednáška Samuelson 17/21.
Dvoudílný souborný výtah z téže publikace je k dispozici na: Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie I. a Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie II..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0123.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Prameny_zmen.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse