Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Protekcionismus a volný obchod - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Protekcionismus a volný obchod - výpisky z knihy


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky informují o protekcionismu a volném pádu. Uvádí nabídkovou a poptávkovou analýzu obchodu a cla. Věnují se ekonomii protekcionismu. Vypisují neekonomické cíle a stručně charakterizují multilaterální obchodní jednání. Tento text je součástí série výpisků z knihy Ekonomie autorů P. A. Samuelsona a W. D. Nordhause. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Mezinárodní obchod a teorie komparativní výhody - výpisky z knihy a následující díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Měnové kurzy a mezinárodní finanční systém - výpisky z knihy.

Obsah

1.
Nabídková a poptávková analýza obchodu a cla
1.1.
Cla a kvóty
2.
Ekonomie protekcionizmu
2.1.
Neekonomické cíle
2.2.
Důvody, které se neopírají o rozumnou ekonomickou argumentaci
2.3.
Důvody v dynamických podmínkách
3.
Multilaterální obchodní jednání

Úryvek

"EKONOMIE PROTEKCIONIZMU
Ochrana před konkurencí Im (prostřednictvím cel/kvót) může mít různé důvody:

1) Neekonomické cíle
- ek. blahobyt není jediným cílem života
- země by neměla obětovat svou svobodu a nár. bezpečnost za dodatečný příjem
- zachování nár. tradic – dá se řešit subvencemi

2) Důvody, kt. se neopírají o rozumnou ek. argumentaci
- merkantilizmus: jediná šťastná země je ta, kt. má „příznivou obchodní bilanci“  peníze jsou hodnotou nikoli samy o sobě, ale tím, co se za ně dá koupit  zvýšení cel zaměřené na dosažení obch. přebytku NEZLEPŠÍ ek. blahobyt země
- cíle pro urč. zájmové skupiny
- konkurence levné zahr. práce – tento argument ignoruje zákl. zásadu kompar. výhody (domácí dělníci mají vyšší mzdy, protože jsou v Ø produktivnější)
- odvetná cla: obv. vedou jiné země k dalšímu zvýšení cel a jen zřídka se stávají účinným vyjednávacím trikem
- ulehčení od dovozů:
- udělení únikové doložky – dočasné ulehčení od Im, jímž bylo odvětví „poškozeno“ (produkt, zam. a zisky domácího odvětví klesají a dovozy přitom rostou)
- protidumpingová cla – pokud cizí země prodává za ceny nižší, než jsou Ø N, nebo za ceny nižší než na jejich domácím trhu
- odveta za nekalé obchodní praktiky – pokud jiné státy diskriminují náš obchod nebo ho bezdůvodně omezují

3) Důvody v dynamických podmínkách
a) posun směnné relace ve prospěch urč. země
- směnná relace = poměr vývozních cen k dovozním
- k jejich posunu na úkor zahraničí může dojít tak, že se uvalením cla na Im sníží svět. cena Im a současně se zvýší cena našich vývozů
- soubor cel, kt. max. naše reál. domácí důchody, se nazývá OPTIMÁLNÍ CLO
- !!! jde však o politiku „ožebrač svého souseda“ – nepočítáme s jejich reakcí
b) dočasná celní ochrana „nezletilého odvětví“ s růstovým potenciálem
- „nezletilá“ odvětví nejsou schopna přežít poč. období náběhu a experimentování, pokud nejsou chráněna před bouřemi mezinár. konkurence
- !!! není potvrzeno ani prokázáno
c) snižování nezaměstnanosti
- jde o období recese nebo stagnace
- jak: clo zvýší cenu dovozů  růst AD po domácí výrobě  růst LD
- MAE analýza ukazuje, že nezam. lze snížit i jinak (monetární a fiskální politika)"

Poznámka

Práce odkazuje ke grafům, které ale nejsou její součástí.
Makroekonomie přednáška Samuelson 20/21.
Dvoudílný souborný výtah z téže publikace je k dispozici na: Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie I. a Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie II..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0126.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Protekcionismus.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse