Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Teorie výroby a mezního produktu - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Teorie výroby a mezního produktu - výpisky z knihy


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci jsou formou výpisků v bodech uvedeny definice pojmů produkční funkce, celkový, mezní a průměrný produkt. V části výnosy z rozsahů jsou rozlišovány výnosy konstantní, klesající a rostoucí, porovnávají se také výstupy ve velmi krátkém, krátkém a dlouhém období. Není opomenuta ani technologická změna jako faktor umožňující zvýšit výstupy za stejných vstupů.
Tento text je součástí série 17-ti dílných výpisků z knihy Ekonomie Samuelson a Nordhaus. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Podniková organizace - výpisky z knihy a následující díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Analýza nákladů - výpisky z knihy.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1
Produkční funkce
1.2
Celkový, průměrný a mezní produkt
1.3
Mezní produkt a klesající výnosy
1.3.1
Zákon klesajících výnosů
2.
Výnosy z rozsahu
2.1
Období
2.2
Technologická změna

Úryvek


Příklad (farmář vyrábějící kukuřici/ pšenici):
• vstupy (VF)… půda, práce, stroje a hnojivo
• chce vyrábět efektivně… nejnižší N. max možná úroveň výstupu při daném mno. výstupů (vyhýbá s plýtvání)

Produkční fce
… technický název vztahu při max množství výstupu,které může být vyrobeno, a vstupy požadovanými k výrobě tohoto výstupu. Fce je definována pro daný stav technického poznání.
… při těchto rozhodnutích osciluje mezi dvěma trhy… trhem VF a trhem SaS

Celkový, průměrný a mezní produkt (obr. str. 500)
celkový (fyzický) produkt… celkovém množství vyrobeného výstupu ve fyzických jednotkách (bušly, barely…)… počátek křivky začíná v nule
x… práce
y… produkt (celk, mezní…)
„mezní (fyzický) produkt… dodatečný produkt neboli výstup přidaný jednou dodatečnou jednotkou tohoto vstupu, přičemž ostatní vstupy jsou udržovány na konstantní úrovni (opět platí klesající mezní produkt).
průměrný produkt… celkový výstup dělený celkovým počtem jednotek vstupu

Mezní produkt a klesající výnosy
Zákon klesajících výnosů tvrdí, že zvyšuje-li se množství vstupu při konstantní úrovni všech ostatních vstupů, bude mezní produkt každé jednotky vstupu klesat.
- Přidává-li se stále více vstupu, jako je práce, k fixnímu množství půdy, strojů a jiných vstupů, musí pracovní síla pracovat se stále menším množstvím jiných faktorů.
- Není to však univerzální pravda, ale empirická pravidelnost podléhající výjimkám.

VÝNOSY Z ROZSAHU

… účinky rostoucího rozsahu vstupů na produkované množství
… reakce CP při zvýšení všech vstupů proporcionálně
• konstantní… změna všech vstupů vede ke stejně velké změně výstupu (např. rukodělná odvětví)
• klesající… proporcionální zvýšení všech vstupů vede k nižšímu než proporcionálnímu zvýšení celkového výstupu (např. pěstování vína nebo lesnictví)
• rostoucí

- produktivita… poměr celkového výstupu k váženému průměru vstupů
- zatímco technologie by ideálně mohla dovolit konstantní nebo rostoucí VzR, potřeby řízení a dohledu mohou nakonec u obřích firem vést ke klesajícím VzR."

Poznámka

Výpisky Samuelson a Nordhaus 8/17.
V textu je použito velké množství neobvyklých zkratek, které jsou dobře pochopitelné teprve z kontextu. V textu se odkazuje na obrázky ze zpracovávané knihy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0144.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Samuelson_teorie_vyroby.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse