Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Trhy a ekonomická efektivnost - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Trhy a ekonomická efektivnost - výpisky z knihy


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky informují o trzích a ekonomické efektivnosti. Stručně charakterizují všeobecnou rovnováhu a teorii neviditelné ruky. Zabývají se dokonalou konkurencí a alokační efektivností. Zmiňují upřesňující podmínky platnosti teorie neviditelné ruky. Tento text je součástí série výpisků z knihy Ekonomie autorů P. A. Samuelsona a W. D. Nordhause. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Účinek peněz na produkt a ceny - výpisky z knihy a následující díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Ekonomická úloha vlády - výpisky z knihy.

Obsah

1.
Všeobecná rovnováha a teorie neviditelné ruky
1.1.
Opakování
2.
Dokonalá konkurence a alokační efektivnost
2.1.
Efektivnost, konkurence a ekonomie blahobytu
3.
Upřesňující podmínky platnosti teorie neviditelné ruky
3.1.
Tržní selhání
3.2.
Nepřijatelné rozdělení důchodu

Úryvek

"DOKONALÁ KONKURENCE A ALOKAČNÍ EFEKTIVNOST
- Alokační efektivnost
K alokační (Paretově) efektivnosti dochází, neexistuje-li žádné přeskupení výroby či spotřeby, které zvýší uspokojení jedné osoby bez snížení uspokojení jiné osoby.

EKO se v tom případě nachází na hranici užitkových možností (UPF). Tato křivka ukazuje vnější mez užitků/uspokojení, které ekonomika může dosáhnout. Zásadní rozdíl proti hranici prod. možností: UPF na obě osy nanáší užitek/hladiny uspokojení. (748)

Ekonomický výsledek vykazuje alokační efektivnost, když je na křivce hranice produkčních možností.

Efektivnost, konkurence a ekonomie blahobytu
Ekonomie blahobytu je obecný termín pro normativní analýzu ek. systémů; pro studium toho, co je na fungování EKO dobré a co je špatné, co je žádoucí a co nežádoucí. Jedno z ústředních témat ekonomie blahobytu se týká efektivnosti dokonale konkurenční EKO.
PRVNÍ VĚTA EKONOMIE BLAHOBYTU: Dokonale konkurenční tržní systém všeobecné rovnováhy bude alokačně efektivní. V tomto systému se všechny ceny statků rovnají MC, všechny ceny faktorů se rovnají hodnotám svých mez. produktů a neex. externality.

UPŘESŇUJÍCÍ POD. PLATNOSTI TEORIE NEVIDITELNÉ RUKY
Teorie neviditelné ruky plně působí pouze v modelu dokonalé konkurence  okolnosti oslabující platnost této teorie:

- Tržní selhání
a) nedokonalá konkurence – monopol
- firma může zvýšit cenu výstupu nad úroveň svých MC
- spotřebitelé kupují těchto S méně, než by kupovali za dokonalé konkurence
b) externality (záporné)"

Poznámka

Práce obsahuje vzorce, které jsou vloženy jako grafické objekty.
Makroekonomie přednáška Samuelson 13/21.
Dvoudílný souborný výtah z téže publikace je k dispozici na: Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie I. a Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie II..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0119.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Trhy_a_efektivnost.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse