Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Úvod do problematiky důchodů a nerovnosti - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Úvod do problematiky důchodů a nerovnosti - výpisky z knihy


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve popisuje rozdělení společnosti do tříd v důsledku průmyslové revoluce, poté jsou definovány pojmy důchod, bohatství a disponibilní důchod. V druhé části jsou rozebírány zdroje nerovnosti v pracovním a ve vlastnickém důchodu. Měření nerovnosti mezi důchodovými třídami je znázorněno v grafu pomocí Lorenzovy křivky. Tento text je součástí série 17-ti dílných výpisků z knihy Ekonomie Samuelson a Nordhaus. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Nedokonalá konkurence a protimonopolní politika - výpisky z knihy a následující díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Tvorba cen výrobních faktorů - výpisky z knihy

Obsah

1.
Měření důchodů a nerovnosti
1.1
Důchod a bohatství
1.2
Měření nerovnosti mezi důchodovými třídami
1.3
Vliv industrializace na rovnost
2.
Zdroje nerovnosti
2.1
Nerovnosti v pracovním důchodu
2.2
Nerovnosti ve vlastnickém důchodu

Úryvek


… technologické změny a sociální změny (průmyslová revoluce) začaly kolem roku 1770 přinášet i prudké změny mezd a výrazné rozdělení společnosti na třídu kapitalistů a třídu dělníků.… popsal Marx a Engels (1848)
… plody industrializace… obraz pracujících žen a dětí vedl k názoru, že průmyslová revoluce byla pro dělníky krokem zpět

DŮCHOD A BOHATSTVÍ
Důchodem se rozumí celkové množství peněz, které osoba nebo domácnost obdrží během daného časového období (obvykle roku).

DŮCHOD = MZDY (PRACOVNÍ VÝDĚLKY) + VLASTNICKÝ DŮCHOD (RENTA,ÚROK, DIVIDENDA) + TRANSFERY (PŘÍJMY OD VLÁDY… SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI)

Bohatství (čisté jmění) tvoří čistá hodnota aktiv vlastněných k určitému okamžiku v dolarech (rozdíl mezi A a P).

Disponibilní důchod… celkový důchod po odečtení daní a přičtení transferových plateb.

MĚŘENÍ NEROVNOSTI MEZI DŮCHODOVÝMI TŘÍDAMI
… používáme graf „Lorenzova křivka“… dává do kontrastu:
1. absolutní rovnost
2. absolutní nerovnost (šipka)
3. skutečnou nerovnost
patří sem i pojem Giniho koeficient

VLIV INDUSTRIALIZACE NA ROVNOST
… nerovnost byla zprvu vyšší a později klesala
… největší extrémy dodnes existují v zemích,kde je industrializace na počátku (Peru, Panama, Brazílie či Venezuela)

Jedním ze zdrojů nerovnosti důchodů je nerovné rozdělení bohatství…

B. ZDROJE NEROVNOSTI
… ambicí moderní ekonomie je prosazení rovností… příležitostí, vzdělání a politických svobod."

Poznámka

Výpisky Samuelson a Nordhaus 13/17.
Práce obsahuje graf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0149.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Duchody_nerovnost_uvod.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse