Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Základní činitelé, nabídka a poptávka - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Základní činitelé, nabídka a poptávka - výpisky z knihy


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Čtvrtá kapitola z nestárnoucí učebnice Ekonomie autorů Paula A. Samuelsona a Williama D. Nordhause je zpracovaná formou výpisků v bodech, komentářů a příkladů. Práce má přehledné členění. Zabývá se souvislostmi mezi nabídkou, poptávkou, cenou a množstvím zboží. Důkladně je vysvětleno zejména to, že cena není jediným faktorem ovlivňujícím chování spotřebitelů. Uveden je však také rovnovážný stav, kdy právě cena „čistí trh“ a nabídka i poptávka jsou vyrovnané. Tento text je součástí série 17-ti dílných výpisků z knihy Ekonomie Samuelson a Nordhaus. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Trhy a příkazy v soudobé ekonomice - výpisky z knihy a následující díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Nabídka a poptávka na jednotlivých trzích - výpisky z knihy

Obsah

1.
Tržní mechanismus
2.
Analýza nabídky a poptávky
2.1
Poptávková funkce
2.1.1
Zákon klesající poptávky
2.1.2
Faktory ovlivňující poptávku
2.2
Nabídková funkce
2.2.1
Faktory ovlivňující nabídku
3.
Rovnováha nabídky a poptávky
3.1
Alokace pomocí cen

Úryvek

Poptávková fce
- v každém okamžiku existuje zcela určitý vztah mezi tržní cenou zboží a množstvím, které jsou kupující ochotni si koupit = popt. fce (křivka)
- mezi cenou a mn. je nepřímý vztah (Q roste a P klesá)

Zákon klesající poptávky: pokud cena určitého zboží stoupne (ceteris paribus CP) mají kupující tendenci kupovat menší množství tohoto zboží. Podobně, sníží-li se cena, pak CP poptávané množství vzroste.

- spotřebitelé budou všeobecně jiné statky nahrazovat statkem levnějším, nebo-li nižší cena přiláká nové kupce + vyvolá i dodatečné nákupy u již existujících spotřebitelů
2 důvody:
1. substituční efekt… když cena statku stoupne, přirozeně se snažím substituovat za něj jiné, podobné statky
2. důchodový efekt… při růstu ceny jsem o něco chudší než dříve
tržní poptávka… celková suma všech individuálních poptávek

jiné faktory než je cena:
• průměrná úroveň důchodu (stoupá-li, lidé kupují více)
• velikost populace (zvětšuje se počet nákupů)
• ceny a dostupnost příbuzných statků (hlavně substituty… statky plnící stejnou fci)
• individuální vkus (soubor rozličných spol. a hist. faktorů; skutečné psychologické/ fyziologické potřeby; uměle vyvolané touhy; tradice nebo náboženství)
• specifické faktory: počasí (déšť u deštníků, sníh u lyží a teplota moře u surfů…)

Změna v poptávce
- změnou jiných faktorů, než je cena daného množství
- vzestup D (posun směrem doprava) = při každé z uvažovaných cen se bude nakupovat více
např. aut“

Poznámka

Výpisky Samuelson a Nordhaus 4/17. Práce obsahuje schéma.
V textu je použito velké množství neobvyklých zkratek, které jsou dobře pochopitelné teprve z kontextu.
V závěru (Alokace pomocí cen) se odkazuje na stranu ze zpracovávané knihy bez podrobnějšího vysvětlení.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0140.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_cinitele_nabidka_a_poptavka.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse