Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Základní problémy ekonomické organizace - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Základní problémy ekonomické organizace - výpisky z knihy


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problémy ekonomické organizace. V úvodu se autor věnuje alternativním ekonomickým systémům, a dále také vstupům a výstupům pro výrobní činnost. Další část pojednává o technologických možnostech společnosti a její efektivnosti. V závěru autor vysvětluje zákon klesajících výnosů. Tento text je součástí série 17-ti dílných výpisků z knihy Ekonomie, P. A. Samuelson a W. D. Nordhaus. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola základy ekonomie - výpisky z knihy a následující díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Trhy a příkazy v soudobé ekonomice - výpisky z knihy

Obsah

1.
Problémy ekonomické organizace
1.1
Vstupy a výstupy
1.2
Alternativní ekonomické systémy
1.3
Zákon vzácnosti
2.
Technologické možnosti společnosti
2.1
Efektivnost
3.
Využití
4.
Křivky
5.
Náklady příležitosti
6.
Zákon klesajících výnosů

Úryvek

„TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI SPOLEČNOSTI
prezident Reagan 80. léta, masová mobilizace WW2… dva statky: děla a máslo PPF
Efektivnost
ekonomika operuje na PPF (absence plýtvání) co nejefektivnější využívání zdrojů ke. k uspokojování potřeb a přání lidí
ek. vyrábí efektivně, když nemůže vyrábět více jednotek jednoho statku, aniž by musel a vyrábět méně druhého
nevyužité zdroje a neefektivnost… nezaměstnanost, nepracující továrny a nevyužité půdy, neefektivní organizace ek. ek. pod svojí PPF
„NIC NENÍ ZADARMO!“… princip by mohl selhat pod PPF

22. Využití PPF
• ilustruje princip efektivnosti
• základní definici ekonomie (věda o volbě, jaké statky se mají vyrábět)
• poskytuje přesnou definici vzácnosti (existuje pouze konečné množství lidských a věcných výrobních zdrojů, s jejichž pomocí lze i při nejlepších tech. znalostech vyrobit jen omezené max množství každého ek. statku. PPF ukazuje nejzasší mez souboru vyrobitelných statků omezuje naši životní úroveň)
• tabulka k PPF řeší též „3O“: Co, Jak a Pro koho…
• inherentní nezbytnost volit mezi nejrůznějšími omezenými příležitostmi
23. Křivky
• v důsledku růstu objemu vstupů a zvýšení ek. úrovně země se PPF posunuje SV směrem (ek. rozvoj a pokrok)
• s prosperitou se klade větší důraz na veřejné statky než na soukromé PPF SZ směrem
• investice pro budoucí spotřebu (kapitálové statky) vyžadují obětování současné spotřeby
• vědecké a technické poznatky (velkorysé stimuly novátorům)
24. Náklady příležitosti
N určitého rozhodnutí vznikají proto, že volit se ve světě vzácnosti jednu věc, znamená vzdát se něčeho jiného. NP představují hodnotu ušlého statku nebo služby.
nutno započítat vždy i NP času (např. stráveného studia…)“

Poznámka

Výpisky Samuelson a Nordhaus 2/17.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0138.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Problemy_ekonomicke_organizace.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse