Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sankce a ochranná opatření

Sankce a ochranná opatření

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce informuje o sankcích a ochranných opatřeních dle přestupkového zákona včetně judikatury. Text definuje sankce za přestupek a věnuje se otázce souběhu přestupků. Detailně charakterizuje čtyři druhy sankcí: napomenutí, pokutu, zákaz činnosti a propadnutí věci. Z ochranných opatření uvádí omezující opatření a zabrání věci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sankce za přestupek a zákon o přestupcích
3.
Při posuzování závažnosti přestupku musí správní orgán brát v úvahu zejména
4.
Otázka souběhu přestupků
5.
Čtyři druhy sankcí dle § 11, Zákona o přestupcích
5.1.
Napomenutí
5.2.
Pokuta
5.3.
Zákaz činnosti
5.4.
Propadnutí věci
6.
Ochranná opatření
6.1.
Omezující opatření
6.2.
Zabrání věci
7.
Závěr

Úryvek

"Zákon o přestupcích stanoví v § 11 čtyři druhy sankcí – napomenutí, pokutu, zákaz činnosti a propadnutí věci. Tento systém sankcí je obecný a uplatní se za přestupky upravené ve zvláštní části přestupkového zákona i za přestupky podle zvláštních zákonů, pokud tyto zákony neobsahují zvláštní ustanovení o sankcích (např. za stavební přestupky lze zřejmě uložit pouze pokutu). Mezinárodní dokumenty a Listina základních práv a svobod zakazují sankce nucených nebo povinných prací.
Nejmírnější sankcí, kterou mohou správní orgány v řízení o přestupcích uložit je napomenutí. Lze je uložit za jakýkoliv přestupek. Svou podstatou je prostředkem morálního donucení. Z pohledu pachatele se ničím neliší od pouhého projednání přestupku. Ovlivňuje to i skutečnost, že se vyhlašuje neveřejně a není tedy veřejnou důtkou, pokud není řízení veřejné. V praxi je napomenutí určeno k řešení méně závažných přestupků. Napomenutí je možno uložit jednak v řádném řízení o přestupcích, jednak v řízení příkazním. Nelze jej uložit, je-li přestupek vyřizován v blokovém řízení, kde může být jedinou sankcí pokuta.
Pokuta je jednou ze sankcí, kterou lze za přestupek uložit, bývá ukládána nejčastěji a používá se v případě, kdy by napomenutí nevedlo k nápravě. Pokuta má ovlivnit pachatele tak, aby se v budoucnu podobného přestupku nedopouštěl. Zároveň má odrazovat i ostatní osoby od podobného protispolečenského jednání. Cíle může pokuta dosáhnout tehdy, odpovídá-li závažnosti přestupku a znamená-li pro obviněného skutečnou újmu. Výše pokuty je v zákoně stanovena horní hranicí, z čehož plyne, že správní orgán má prostor pro správní uvážení v rámci určené výše. Jeho povinnost je uvést v odůvodnění rozhodnutí, jaké okolnosti hrály roli při stanovení konkrétní výše sankce. Pokud by toto odůvodnění chybělo, mohlo by být rozhodnutí zrušeno v rámci přezkoumání správním orgánem vyššího stupně, případně napadeno žalobou podle předpisů o správním soudnictví. Ustanovení § 13 PřesZ určuje obecnou výši horní hranice pokuty: pokutu lze uložit do 1000 Kč, nestanoví-li zvláštní část zákona nebo jiný zákon pokutu vyšší. Uvedené hranice pokut jsou použitelné pouze u osob, které překročily osmnáctý rok svého věku. U mladistvých se horní hranice pokuty snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být nikdy vyšší jak 2000 Kč. Podle některých zákonů lze za stanovených podmínek zvýšit horní hranici pokuty. Příkladem tu může být zákon č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, především § 87. Ten rozděluje skutkové podstaty přestupků do tří skupin, a to podle závažnosti jednotlivých protiprávních jednání či jejich následků. Míru nebezpečnosti a závažnosti pak vyjadřuje i zákonem stanovená maximální výše ukládané pokuty, tj. 10, 20 nebo 100 tisíc korun."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19469
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse