Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sanskrt a dévanágarí

Sanskrt a dévanágarí


Kategorie: Nauky o ostatních jazycích, Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje staroindický jazyk sanskrt a písmo dévanágarí. V úvodu jsou představeny charakteristické znaky sanskrtu, dále pak se práce věnuje historickému vývoji písma. Závěr práce obsahuje tři díla, která byla jeho pomocí napsaná.

Obsah

1.
Úvod, jazyk a písmo s grafickými příklady
2.
Historie sanskrtu
3.
Příklady literatury napsané sanskrtem
4.
Použitá literatura

Úryvek

"HISTORIE SANSKRTU

Již na začátku 3.tisíciletí vznikla v povodí řeky Indu civilizace městského typu tzv.harrapská kultura, která zanikla až po vpádu árijských kmenů v polovině 2.tisíciletí.
Z významného období (16. do 9. století), nazývaného obdobím tzv.védské literatury, pocházejí nejstarší indické památky, které byly psány již zmiňovaným písmem dévanágarí.
Kolem poloviny 1. tisíciletí př.n.l. začal být sanskrt postupně vytlačován praktickými jazyky a dialekty a zhruba někdy kolem roku 300 př.n.l se stal mrtvým jazykem staroindických literárních památek.
Proto se sanskrtem začali zabývat učenci. Ti se snažili tento jazyk přiblížit současníkům a zachovat přístupný pro budoucí generace.Tito učenci dokonale popsali fonetickou a morfologickou stránku jazyka, díky nim je sanskrt nejstarším dochovaným jazykem a jsou zakladatelé nejstarší lingvistické teorie. Indie tedy patří spolu se starověkým Řeckem a Římem do skupiny starověkých říší, z nichž se dochovala rozsáhlá díla jazykovědného charakteru."

Poznámka

Práce je doplněna o obrázky, které poněkud natahují text.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x457835cc71907.zip (71 kB)
Nezabalený formát:
Sanskart.doc (112 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse