Sebereflexe


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z psychologie se zabývá sebereflexí. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. První část definuje obecný pojem a dále zachycuje proměnu názorů na tuto problematiku. V části nazvané Vlastní práce autorka na svém příkladu vysvětluje, jak se správně rozhodnout jako maturant, který tápe, zda pokračovat ve studiu či nikoli. Poté radí, jak si správně vybrat vyšší odbornou školu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je to sebereflexe?
2.1.
Historie sebereflexe
3.
Vlastní práce
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

"2. Co je to sebereflexe?

Sebereflexe znamená obecně zamyšlení se jedince nad sebou samým, nad svojí osobnosti, ohlednuti se zpět za svými činy, myšlenkami, postoji, city, rekapitulování určitého úseku vlastního života či vlastního chováni a rozhodování v situacích, které jsou pro daného člověka významné. Cílem je zhodnotit sebe sama, rozhodnout, co a jak změnit, zvolit strategii pro budoucnost.
Někdy se používá v podobném významu jako introspekce (sebepozorování), dále se označuje jako vědomí sebe (taktéž sebevědomí).
Sebereflexe zahrnuje popis situace a její kritickou analýzu s vysvětlujícím závěrem, který vyúsťuje k řešení situace. Sebereflexe vyjadřuje vnitřní dialog se sebou samým. Tento dialog nespočívá jen ve vyslovených otázkách, ale i v hlubším ponoření do dané situace. V sebereflexi se tedy vracíme ke svým zkušenostem, k tomu, co jsme v dané situaci prožili.
Sebereflexe se pohybuje mezi teorií a praxí. Reflexe znamená být si vědomý sám sebe, ať už během události nebo po ní. Reflexe je jako okno, kterým se díváme a zaměřujeme na konkrétní zkušenost v celé její šíři, proto abychom ji pochopili a posunuli směrem k vyřešení rozporů mezi osobními představami a konkrétními postupy. Díky konfliktu vyplývajícího z těchto rozporů, touze uskutečnit vlastní představy a promýšlení toho, co se stalo, člověk může proniknout do podstaty věcí, získat náhled sám na sebe a v příštích situacích jednat jistěji a uceleněji. Pomocí neustálé reflexe může člověk dospět k praktické teorii jako součásti žité reality.
Člověku se přihodí nějaký zážitek, projde nějakou zkušeností, o které zpětně přemýšlí
v procesu reflexe, která podporuje učení a vyúsťuje v jednání. Sebereflexe vede nejen k porozumění vlastní práci, ale měla by také vytvářet prostor pro rozvíjení nového myšlení a jednání. Člověk situaci vnímá z více úhlů pohledu, pohlíží na ni jiným než obvyklým způsobem. Tento odlišný způsob vnímání situace vrcholí budoucím jednáním, převedením reflexe do praxe. Prvotním ziskem reflexe je tedy příští jednání podložené výsledky procesu přemýšlení o zážitku. Jednání, které přináší novou zkušenost, je jak poslední, tak i první částí reflexe příští.
2.1 Historie sebereflexe

Prostý fakt, že vědomí samo o sobě ví, zmiňuje už Platón, když mluví o „poznávání poznání“. Platón věří v určitou možnost poznání objektivního světa. Své koncepce lidského poznání vyjadřuje několika mýty. Nejznámějším je snad jeho podobenství o jeskyni. Vypravěč nás přivádí do jakéhosi podivného obydlí podobného jeskyni, kde žijí lidé od dětství, připoutáni, tudíž nikdy se z této jeskyně ven nedostali. Vysoko a daleko vzadu za nimi hoří oheň a za zídkou chodí lidé a nosí předměty, zpodobňují různá zvířata i lidi. Vězni pozorují jen stíny těchto předmětů, které se promítají na protější stěnu obydlí. Vzhledem k tomu, že jim chybí jakákoli jiná zkušenost se světem, mají tyto stíny za skutečné věci a svět stínů za svět skutečný. Jeden z vězňů je osvobozen z pout. Uvidí zdroj světla – oheň a to vidí, není skutečnost, ale jen stíny. Kdyby se vrátil zpět a řekl ostatním vězňům, že to co vidí, není skutečné, asi by mu nevěřili a pokládali by ho za blázna.
Ačkoli tato alegorie zabírá jen něco přes čtyři strany textu, svým myšlenkovým bohatstvím ovlivnila výrazně pozdější myslitele, a tak zasáhla do evropského myšlení. Alegorie je obrazem procesu poznání. Viditelný svět je jen stínem světa vyššího - světa idejí.
Dále se otázkám poznání věnoval Aristoteles. Ale na rozdíl od Platona měl ve velké oblibě pozorování, které je pro vědu příznačné dodnes. Snažil se pochopit, jak probíhá vnímání, nevnímáme předměty jako takové, ale jejich vlastnosti, jako je barva bílá nebo kulatý tvar. Kdykoliv se snažíme si znovu něco vybavit, předešlou činnost nebo vzpomínku, připomeneme si něco, u čeho víme, že nás dovede k hledavé vzpomínce. Tento předpoklad byl od 17. století základem významné teorie poznání a zásadním způsobem objasnění společenského vývoje a chování člověka.
Podobné myšlenky se pak roztroušeně objevují i v pozdějším myšlení, teprve Descartes však učinil sebereflexi základem a východiskem svého myšlení.
Počínaje R. Descartem hraje otázka sebevědomí velmi významnou úlohu nejen ve filosofii. Jeho filosofie vychází z toho, že o čemkoli, co vidím, mohu pochybovat. Slavná věta: „Myslím, tedy jsem.“, je pro Descarta jediný nepochybný důkaz toho, že v okamžiku myšlení také skutečně jest. Nesmíme ovšem přehlédnout, že tato jistota sebe platí přísně vzato pouze v okamžiku sebereflexe, myšlení sebe, a týká se holé existence. Neříká nic o tom, zda se člověk v uvažování o sobě samém může či nemůže mýlit, zda je sám pro sebe dokonale průhledný a podobně.
Sebereflexe se objevuje i v době osvícenství. Jedním z prvních, kteří se na začátku 20. století sebereflexí zabývali, byl filozof a pedagog John Dewey. Deweyho zájem o sebereflexi potvrzuje oprávněnost a nezbytnost sebereflexe ve výchově a v práci.
Dewey tvrdí, že reflexe znamená zastavení se u matoucí, konfliktní nebo emocionálně významné chvíle v minulé, současné nebo budoucí zkušenosti, zaměření se na ni při současném vystoupení z běžného proudu myšlení, cítění a jednání a současné otevřenosti k vynoření se něčeho nového a nečekaného. Dewey navrhuje tři postoje, které podporují reflexi: otevřenost mysli, zodpovědnost a oddanost celým srdcem. Otevřenost mysli je schopnost zůstávat otevřený k alternativním názorům. Člověk má otevřenou mysl, pokud dokáže rozpoznat a akceptovat silné a slabé stránky svých perspektiv. "

Poznámka

Práce má částečně kompilační charakter, především teoretická část.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23083
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse