Sekty

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou sekt. Nejprve vymezuje základní pojmy, poté se věnuje hlavním rysům sekt. Uvádí, jaké používají psychologické triky k získávání, a udržování nových členů. Charakterizuje jejich skrytou manipulaci při komunikaci s okolím. Popisuje některé typy sekt.

Obsah

1.
Co je to sekta?
2.
Základní rysy
3.
Nábor nových členů
4.
Cílové skupiny
5.
Začleňování do skupiny
6.
Výsledky „úspěšné“ psychomutace
7.
Cesta zpátky
8.
Rozdělení sekt

Úryvek

"Scientologie
Slovo scientologie doslova znamená studium pravdy. Přestože scientologická církev vystupuje někdy jako náboženství a jindy nabízí své produkty jako nejmodernější vědecké objevy, ve skutečnosti je hlavně prosperující firmou. Vychází z východních náboženství a jejím zakladatelem je americký spisovatel sci-fi a brakové literatury Lafayette Ronald Hubbard. V r. 1950 vydal svou nejznámější knihu Dianetika – Vývoj vědy, ve které publikoval své teorie o přístupu k duševnímu zdraví, které byly v rozporu z tehdejšími vědeckými kruhy uznávanými metodami.
Dianetika se stala základem učení scientologické církve, která vznikla v r. 1954. Kromě těla a mysli pracuje s pojmem thetan, což má být duchovní podstata jedince, která po tělesné smrti přechází do nového těla. Jejím cílem je dovést člověka k úplné duševní svobodě, které se má dosáhnout pomocí auditingu . Ten má podobu rozhovoru klienta s auditorem (scientolog). Při něm se procházejí životní události, u nichž je předpoklad, že po sobě zanechali negativní stopy, tzv. engramy . Několikerým znovuprožitím těchto situací by se měl člověk těchto vlivů zbavit.
Mezi jiné scientologické aktivity patří např. purif. Tato velmi drahá služba je založena na očištění od jedů, které se údajně nahromadily v lidském těle a způsobují únavu, nižší pracovní výkon atd.

Svědkové Jehovovi
Označení svědkové vychází z biblické knihy proroka Izajáše, Jehova je přepis JHVH, což je ve Starém zákoně pojmenování pro Boha. Kořeny této organizace sahají do 19. století v USA a za jejího zakladatele se považuje C. T. Russel. Jejich nauka spočívá v alternativním výkladu bible, křesťany považují za zrádce Boha a Bible.
Na rozdíl od křesťanů odmítají Trojici a vyznávají silný monoteismus, v němž je jediným Bohem Jehova. Jsou přesvědčeni, že žijeme v „posledních dnech“ a že konec může přijít každým okamžikem. Svědkové věří, že když člověk zemře, skutečně přestane existovat, v peklo nevěří vůbec a spasení je možno dosáhnout výhradně přijetím dané ideologie.
Jehovisté neslaví Vánoce, Velikonoce, narozeniny ani jiné svátky, jelikož je považují za pohanské. Taktéž mají zakázáno účastnit je jakýchkoli politických, kulturních a společenských akcí. Svůj způsob života nutí i vlastním dětem, pro které veškeré mimoškolní nepovinné aktivity nepřicházejí v úvahu. Velmi kontroverzní téma je jejich odmítání krevní transfuze, i kdyby to je samotné nebo i jejich děti mělo stát život. Proti tomuto fanatickému a pro mnohé z nás nepochopitelnému a krutému přístupu se spousty lidí bouří.

Hare Kršna
Oficiálním názvem této náboženské společnosti je Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny. Byla založena roku 1966 v USA gurem Prabhupádou a vychází z hinduismu. Hlavním rysem tohoto hnutí je hlásání všeobjímající lásky a požadavek mravní čistoty jedince i společnosti. Kromě jakéhokoli masa, včetně ryb, vajec, se zdržují také čaje a kávy, alkoholu, tabáku a jiných drog. K jejich životním zásadám patří i to, že nesázejí, nesportují, vzdávají se také her, četby románů a odmítají nemanželský sex. Hnutí bylo populární mezi hippies a sympatizovala s ním také skupina Beatles.

Hnutí grálu
Tato sekta byla založena v roce 1928 v Rakousku. Prostou formou ukazuje člověku (bez ohledu na rasu, národnost, vzdělání, vyznání…) jak může ve svém prožívání dospět k nalezení vlastní cesty ze zmatků a deformací dnešního světa a v získaném poznání najít skutečný smysl svého bytí.
Poselství Grálu od Abd-ru-shina se skládá ze 168 přednášek seřazených do tří dílů. V Poselství Grálu jsou v jednotlivých přednáškách obsažena témata: tajemství zrození a původu člověka, děj smrti a reinkarnace; tajemství krve a lidských temperamentů; vztah mezi mužem a ženou, význam pohlaví a sexualita, manželství, domov, vztah dětí k rodičům a rodičů k dětem; hrubohmotný a jemnohmotný svět; přírodní bytosti, pohyb ve stvoření a mnohá další. Čtenář je veden k pochopení zákonitostí hmotného světa i celého stvoření, k pochopení svého duchovního původu, a nakonec až k poznání Boha.
Abd-ru-shin ve svém Poselství vysvětluje také základní náboženské otázky: původ člověka a ráj, dědičný hřích; zrození Syna Božího Ježíše a jeho poslání a také jeho smrt na kříži; tajemství Letnic a vylití síly Ducha Svatého; „svatý“ Grál. Grál není vylíčen jako pozemská legenda, ale jako živá skutečnost, stojící na vrcholu celého stvoření."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15465
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse