Šeky - výpisky


Kategorie: Monetární politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje stanovené základní charakteristiky šeků, způsobu platby obvyklého převážně v západních státech. V textu jsou šeky rozděleny podle výstavce, příjemce a stanoveny zvláštní typy šeků. Dále je vysvětleno použité šeků a úkony, pro které jsou určeny.

Obsah

1.
Druhy
a) Podle výstavce
b) Podle toho, v čí prospěch je vystaven
c) Zvláštní typ
2.
Podstatné náležitosti šeků
3.
Použití šeků
4.
Šekové úkony

Úryvek

" Podstatné náležitosti šeků:
 uvedením neexistujícího data se listina stává bezcenným papírem (např.30.února)
 písemná forma
 jeden jazyk ve kterém je šek napsán
 slovo „ŠEK“ uvedené v textu
 bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou šekovou sumu
 jméno toho, kdo má platit (šekovník – banka), není to dlužník
 místo, kde má být placeno (není-li uvedeno, je to sídlo šekovníka)
 datum a místo vystavení šeku (datum psát slovy)
 podpis výstavce

 Použití šeků:
 V situaci, kdy není známo bankovní spojení příjemce peněz, nedostatečné bankovní spojení mezi bankou plátce a bankou příjemce, provedení diskrétní platby"

Poznámka

Psané formou poznámek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45a4b85561927.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Seky.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse