Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sellnerovo hradiště

Sellnerovo hradiště

Kategorie: Archeologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce přináší ilustrovaný popis lokality Sellnerova hradiště ve Středočeském kraji z hlediska archeologie a zprávu z vlastního výzkumu v této oblasti. Charakterizuje přírodní podmínky lokality, seznamuje s jejím povrchem a pokouší se o dataci naleziště. Shrnuje rovněž předchozí výzkumné aktivity v oblasti a odhaduje stupeň jejího ohrožení. Následuje výčet závěrů z vlastního průzkumu naleziště. Konfrontují se zde dosavadní poznatky o Sellnerově hradišti s vlastními zjištěními a předkládají výsledky aplikace metody detektoru kovů. Práce je doplněna o bohatou obrazovou přílohu, znázorňující polohu a podobu lokality, a nálezové zprávy z dřívějších výzkumů oblasti.

Obsah

1.
Poloha
2.
Přírodní podmínky
3.
Předchozí bádání
4.
Popis lokality
5.
Datace lokality
6.
Ohrožení lokality
7.
Vlastní průzkum
8.
Přílohy
8.1.
Nákresy a mapy
8.2.
Nálezové zprávy

Úryvek

"POLOHA
Ve své práci se budu zabývat Sellnerovým hradištěm, které najdeme na katastru obce Nosálov mezi obcemi Březovice a Doubravice. Hradiště je situováno na úzké ostrožně sevřené Žákovem a Nosálovskou roklí na pravém břehu Skalného (Strenického) potoka (viz. obr. 1,4,5). Navrší dosahuje nadmořské výšky 325 m.
PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
GEOLOGICKÉ PODLOŽÍ: Ostrožna stojí na pískovcové skále, podloží je tedy tvořen pískovcem, a to pískovcem křemenným -přesněji štěrčíkovitým pískovcem (viz. obr. 2) původem z období křídy. Poloha náleží do soustavy Českého masivu a regionu české křídové pánve (http://www.geology.cz). GEOMORFOLOGIE: Náleží České tabuli. PEDOLOGIE:Přímo pod lokalitou je hnědozemě, ale v blízkém okolí jsou luvizemě a černozemě (http://ms.sowac-gis.cz). KLIMA: Klimatický region je teplý a mírně vlhký (http://ms.sowac-gis.cz). Průměrné srážky jsou 9-14 mm a průměrná teplota 17-18 oC (http://old.chmi.cz). PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ: Okolí je tvořeno smíšeným lesem s převahou jehličnanů. Největší část listnatého porostu na lokalitě tvoří duby a buky.
PŘEDCHOZÍ BÁDÁNÍ
Prvním kdo se o této lokalitě zmiňuje je J. Umlauf v krátkém článku z roku 1865 ( Umlauf 1865, 150).
Výzkumu lokality se věnoval především Karel Sellner. V archivu Archeologického ústavu Akademie věd v Praze se o jeho počínání na lokalitě nepodařilo najít žádnou zprávu. Proto můžeme vycházet pouze z článku z roku 1927.
Dalším byl Rudolf Turek, který se lokalitě krátce věnuje v textu K problému západních Charvátů z roku 1968.
Roku 1987 navštívil lokalitu dr. M. Princ, který pouze konstatuje, že je zde hradiště opatřené příčným valem z něhož jsou zachované nepatrné zbytky. Lokalitu navrhl k zapsání do Státního seznamu památek. Tak se i stalo a dnes jí můžeme najít pod číslem 23808/2-3921.
Toto naleziště můžeme v literatuře najít i pod označením polohy „Na Kamenici “, „Švédské šance“ (Sláma 1986, 85) nebo na „Nosálovské špičce“.
POPIS LOKALITY
Jedná se patrně o dvojdílné hradiště o rozloze 0,6 ha. Dnes můžeme zachytit pouze relikty dvou valů a dvou příkopů. Oba valy příčně protínají celou ostrožnu. První z nich je dlouhý 56,1 m a vysoký 1,35 m. Příkop před ním je hluboký 1,4 m (viz obr. 9,16). Druhý val je pak kratší 15,15 m a vysoký 0,67 m ,je opatřen příkopem hlubokým 0,8 m (viz. obr. 11,17). Bohužel není možné tato data porovnat s předchozími výzkumy, protože ani jeden z archeologů je nezaznamenal.
DATACE LOKALITY
Obdobím, do kterého lokalita patří, můžeme určit jen velice přibližně, protože jí dosud nebyl věnován žádný větší výzkum. S datací lokality nám mohou pomoci dva nálezy. První se uskutečnil přímo na lokalitě, kde byla nalezena železná sekera z mladší doby hradištní (Sláma 1986, 85). Měla by být uložena v Regionálním muzeu Mělník. Na katastru Nosálov byl také v roce 1877 nalezen depot mincí datovaných jako vrcholný středověk I. 70 mincí je zapsáno jako součást pozůstalosti K. Suskeho, AfV (nálezová zpráva čj. 331/87).
OHROŽENÍ LOKALITY
Regionální muzeum Mělník na svých stránkách označuje lokalitu za ohroženou orbou, ve skutečnosti je ohroženo pouze nejbližší okolí lokality. Ostrožna je příliš úzká na to, aby se dala orat. Přestože je lokalita v blízkosti několika turisticky hojně využívaných tras (viz. obr.12), unikla prozatím jejich pozornosti a i pozornosti detektorářů. Bylo zde sice nalezeno malé ohniště z nedávné doby, ale k žádnému poškození lokality nedošlo. Jedinou hrozbou snad může být pedoturbace, kterou způsobí hlodavci, kteří zamořili přilehlou pastvinu. Také jsou zde výrazné stopy po rytí divokých prasat (viz. obr. 6). V blízkém okolí probíhá kácení lesů. Podle stop ve střední části lokality, byla i zde již těžká technika přítomna (viz obr. 8). "

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce na Západočeské univerzitě v Plzni.
Příloha práce zahrnuje mapy, fotografie, letecké snímky, nákresy a kopie nálezových zpráv, rozsah čistého textu činí cca 2 strany.
Práce uvádí citace podle normy Archeologických rozhledů.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22877
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse