Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Seminární práce - Sociální sítě

Seminární práce - Sociální sítě

Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

Charakteristika: Seminární práce do předmětu IVT zabývající se vývojem sociálních sítí, jejich přínosy pro náš život a směřování do budoucna. Téma sociálních sítí je stále aktuální, a proto tato práce může pomoci jako inspirace všem, kteří si toto téma vybrali. Práce obsahující všechny formální a obsahové náležitosti, včetně seznamu použité literatury. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na úvod, historii (sociálních sítí), dále konkrétní sociální sítě jako (Facebook, Twitter, Youtube, Myspace a také české sociální sítě). Nechybí zde ani porovnání kladů a záporů (sociálních sítí) a krátké zamyšlení týkající se budoucnosti sociálních sítí. Nakonec obsahuje závěr, rejstřík a seznam použité literatury.

Obsah

Úvod ............................................................................................................................. 1
1
Kapitola - Historie ............................................................................................... 2
2
Kapitola - Konkrétní sociální sítě........................................................................ 3
2.1
Facebook ...................................................................................................... 3
2.2
Twitter .......................................................................................................... 6
2.3
Youtube ........................................................................................................ 7
2.4
Myspace ....................................................................................................... 8
2.5
České sociální sítě ........................................................................................ 9
3
Kapitola – Klady a zápory ................................................................................. 10
4
Kapitola - Budoucnost sociálních sítí................................................................ 11
Závěr .......................................................................................................................... 12
Rejstřík ....................................................................................................................... 13
Zdroje ......................................................................................................................... 14
Seznam obrázků
Obrázek 1: Mark Zuckerberg ....................................................................................... 5
Obrázek 2: Twitter bird ................................................................................................ 6
Obrázek 3: Youtube logo ............................................................................................. 7
Obrázek 4: Myspace logo............................................................................................. 8

Úryvek

"Další v pořadí je Apache. Tento webový server řídí prohlíţeče návštěvníků. Mezi jeho výhody patří jednoduchost a výkonnost, dále dostupnost pro hlavní platformy a také to, ţe je zdarma. Často se vyuţívá společně s PHP a MySQL.[5] Databázový systém zvaný MySQL je, stejně jako všechny technologie softwarového balíku LAMP, zdarma k dispozici a volně šiřitelný. Jednoduchost programu nelze zařadit jednoznačně mezi jeho výhody, protoţe nepodporuje sloţitější programátorské funkce a výkon programu není dostačující pro náročné webové aplikace.[6] Nejrozšířenější a nejoblíbenější skriptovací jazyk. Jazyk, který dokáţe generovat obrázky a v neposlední řadě i PDF soubory za běhu. Tak se dá charakterizovat PHP. Jak jiţ bylo zmíněno výše, i PHP je k dispozici jako open source, coţ mu přidává na jeho oblíbenosti a rozšířenosti. Dále je to zásluhou dostupnosti na většině webserverech a operačních systémech, ale ta nejvyzdvihovanější vlastnost, která zapříčiňuje popularitu PHP je podpora pro širokou škálu databází.[7] Kromě LAMPu vyuţívá Facebook také technologie AJAX, která se pouţívá pro vývoj interaktivních webových aplikací. AJAX spojuje technologie XML, JavaScript, HTTP a (X)HTML. Co to vlastně AJAX je, Díky této technologii obdrţí stránka od serveru libovolná data v XML, aniţ by se musela znovu načítat. To urychluje uţivateli práci.[8] Dále se také vyuţívá java, coţ je jeden s nejpouţívanějších programovacích jazyků a Flash. Flash byl určený k tvorbě sloţitých animací. Vyuţívá vektorovou grafiku, takţe malá velikost souborů byla výhodou například pro tvorbu reklamních bannerů. Dnes uţ ale můţeme tuto technologii vyuţít například k tvorbě prezentací či on-line her. Také mezi jeho schopnosti patří práce s databázemi a jinými pokročilými nástroji. K zobrazení Flashe v prohlíţeči je nutno mít nainstalovaný tzv. Flash plugin. Tento plugin má dnes nainstalovaný skoro kaţdý počítač.[9]"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera31034
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse