Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Seminární práce ze SSV - Epochy a období vývoje osobnosti

Seminární práce ze SSV - Epochy a období vývoje osobnosti

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce seznamuje s vývojovými epochami a obdobími jedince. Od prenatálního období až po pozdní stáří. Dále práce zahrnuje jednotlivé vývojové teorie jako jsou například období novorozenecké, batolecí nebo období pubescence.

Obsah

Úvod
1
Co je to vývojová psychologie?
2
Vývojové teorie a etapy vývoje osobnosti
2.1
Prenatální věk
2.2
Vývojová epocha dětství
2.2.1
Období novorozenecké a kojenecké
2.2.2
Období batolecí
2.2.3
Předškolní období
2.2.4
Období školního věku
2.3
Epocha dospívání
2.3.1
Pubescence
2.3.2
Období adolescence
2.4
Dospělost
2.4.1
Raná dospělost
2.4.2
Střední a vrcholná dospělost
2.4.3
Pozdní dospělost
2.5
Stáří
Závěr
Zdroje

Úryvek

"S tímto hrubým členěním ovšem nelze vystačit. Epochy se člení do kratších útvarů, které se
charakterizují. Označujeme je jako vývojová období.
Vývojové epochy Vývojová období Časové rozmezí
Prenatální věk Fáze oplození
Fáze embryonální 3. - 12. týden po oplození
Fáze fetální Od 12. týdne do porodu
Epocha dětství Období novorozenectví a
kojenectví
Od narození do 1. roku
Období batolecí 2. - 3. rok
Období předškolní 3. - 6. rok
Období (mladšího) školního
věku
6. - 11. rok
Epocha dospívání Období pubescence 11. - 15. rok
Období adolescence 15. - 18./22. rok
Epocha dospělosti Období rané dopělosti 20./25. - 25./30. rok
Období střední/vrcholné
dospělosti
30. - 45./50. rok
Období pokročilé dospělosti 50. - 60./65. rok
Epocha stáří Období raného stáří 60./65. - 75. rok
Období pravého stáří 75. rok a dále
Toto rozdělení hlavně s pokročilejší věkovou hranicí není zcela přesné. Ovlivňuje je celá řada
životních okolností.
4
2 Vývojové teorie a etapy vývoje osobnosti
Ve vývojové psychologii existuje mnoho teorií dělení etap vývoje osobnosti, které se liší přístupem
i teoretickými východisky. Mezi nejznámější patří Pigetova kognitivní teorie, Freudova
psychoanalytická teorie a Eriksonova teorie, která na Freudovu teorii navázala a rozvinula ji, nebo
třeba Kohlbergova teorie.
Pigetova kognitivní teorie
Člení vývoj od narození do dospělosti na 5 etap z hlediska poznávacích procesů a způsobu myšlení:
1. Senzomotorické stadium (od narození do asi 1,5 až 2 let) – hlavní úlohu v poznávání světa
hraje vnímání a pohyb, rozvíjí se záměrné jednání, npř. Dítě plácá do chrastítka k
vyvolávání zvuku, vystihne vztah mezi vlastním pohybem a výsledným efektem.
2. Předoperační stadium (2 – 7 let) – toto stadium se dále dělí do dvou fází:
Etapa symbolického a předpojmového myšlení (asi do 4 let) – dítě užívá symbolů, např. krmí
panenku a uvědomuje si, že je to jen „jako“, slova označují jen předpojmy, např. určitého psa ne psa
jako druh.
Etapa názorného myšlení (4 až 7 let) – dítě je schopno slovy vyjádřit pojmy, ale pouze základní,
omezené na vlastnosti, které lze dobře vnímat, např. pokud přesypeme před dítětem kuličky z jedné
sklenice do druhé, která je užší, dítě bude tvrdit, že je jich v užší skleničce víc.
3. Stadium konkrétních operací (8 let až 11 – 12 let) – myšlení respektuje zákony logiky,
děti zvládají základní myšlenkové operace, stále se ale váží na názorné vnímání.
4. Stadium formálních operací a abstraktního myšlení (11 – 12 let, v průběhu dospívání) –
intelekt dosahuje takové úrovně, že je možné využívat abstraktní myšlení.
Tabulka 1: Freudova psychoanalytická teorie
Stadium Věk Libido Vývojové úkoly
Orální 0 – 18 měsíců Ústa (sání, kousání) Separace od matky,
odstavení od lahve
Anální 1,5 – 3 roky Anus (vylučování,
zadržení)
Sebekontrola
Falická 3 – 6 let Genitály Identifikace s modelem
dospělého téhož
pohlaví
Latentní 6 – 12 let Žádné Rozvinutí sociální
kontaktů s vrstevníky
Genitální Od puberty Genitály Utvoření intimních
vztahů, pracovní
zařazení do společnosti
5
Tabulka 2: Eriksonova teorie
Stadium Věk Psychosociální krize Účinná síla
Orálně-smyslové Do 1 roku Důvěra vs. nedůvěra Naděje
Muskulárně-anální 1 – 3 roky Autonomie vs. Stud a
nejistota
Vůle
Pohybově-genitální 3 – 6 let Iniciativa vs. vina Cíl (záměr)
Latentní 6 – 12 let Zručnost vs. Pocit
méněcennosti
Kompetence
Adolescence 12 – 19 let Identita vs. Zmatek rolí Poctivost, věrnost
Raná dospělost 20 – 25 let Intimita vs. izolace Láska
Střední dospělost 26 – 64 let Plodnost vs. stagnace Péče
Stáří 65 – 80 let Integrita vs. zoufalství Moudrost
Pozdní stáří 80 – 90 let Transcendence Pokora, pozvednout se"

Poznámka

Vimperk, Práce obsahuje fotografie a tabulky o rozsahu cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29332
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse