Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Seminární práce ze statistiky

Seminární práce ze statistiky

Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá statistikou obecně, definuje co znamená a její rozdělení. Uvádí mnoho příkladů i s řešením.

Obsah

1.
Pojem statistika
1.1
Statistická jednotka
1.2
Statistické soubory
1.3
Základní vlastnosti statistických jednotek
2.
Rozdělení četností
3.
Intervalové rozdělení četností
4.
Statistické charakteristiky
4.1
Aritmetický průměr
4.2
Harmonický průměr
4.3
Geometrický průměr
4.4
Modus, medián
5.
Charakteristiky variability
5.1
Rozptyl
5.2
Průměrná absolutní odchylka
5.3
Směrodatná odchylka
5.4
Variační rozpětí

Úryvek

"Statistický soubor, statistická jednotka ( a její vlastnosti )
Statistickou jednotkou se rozumí každý prvek souboru, jehož některé vlastnosti jsou předmětem statistického zjišťování ( jsou vzhledem k k ostatním prvkům proměnlivě ), zatímco některé přesně vymezené vlastnosti jsou shodné s ostatními prvky souboru. Statistickou jednotkou může být člověk, zvíře, rostlina, území, událost, období, instituce apod. Právě shodné vlastnosti statistických jednotek dovolují vytvářet statistické soubory. Bez konkrétního vymezení obsahu a cíle statistického zjišťování jsou statistické soubory(podle počtu prvků) teoreticky nekonečné, hypotetické, a tedy i nereálné. Pokud přesně nevymezíme statistické zjišťování obsahově, prostorově a časově, potom je nejsme schopni uskutečnit a vytvořit odpovídající statistické soubory, neboť nevíme, které jednotky do souboru patří. Bez obsahového, prostorového a časového vymezení nemůžeme např. hovořit o souborů výrobků, souboru zaměstnanců, souboru domácností apod., jelikož nevíme, o jaké výrobky, zaměstnance a domácnosti vlastně jde. Jinak řečeno, musíme nejprve rozhodnout, které vlastnosti statistických jednotek jsou shodné, co je statistickým jednotkám společné z obsahového, časového a prostorového hlediska. Například musíme rozhodnout, zda budeme za domácnost považovat i jednotlivé samostatně žijící osoby atd., a tím vymezit domácnost z věcného (obsahového) hlediska. Časové vymezení statických jednotek znamená stanovení rozhodného okamžiku a rozhodné doby. Jde o časový moment, popř. období, určující zahrnutí či nezahrnutí statistických jednotek, které jsou předmětem zkoumání. Zajímáme-li se např. o příjmy a výdaje domácností, musíme stanovit časový interval, ke kterému budeme zjišťování vztahovat.

Prostorovým vymezením musí být při statistickém zjišťování zcela jednoznačně vymezen prostor, nejčastěji území, na kterém se má zjišťování provádět.
Věcné, časové a prostorové vymezení statistického zjišťování jednoznačně určuje soubor všech v dané situaci v úvahu přicházejících statistických jednotek. Soubor všech těchto jednotek považujeme za základní statistický soubor (populaci). Statistické zjišťování zaměřené na všechny jednotky základního souboru nazýváme úplné ( vyčerpávající ) zjišťování. Časté je zjišťování zaměřené jen na část jednotek základního souboru. Toto zjišťování označujeme jako výběrové a odpovídající statistické soubory jako výběrové soubory. Důvodem k výběrovému zjišťování je především okolnost, že základní soubory mohou být tak rozsáhlé, že prozkoumání všech jednotek by bylo příliš pracné, zdlouhavé,nákladné nebo dokonce neproveditelné. Dalším důvodem je i skutečnost, že při náhodném výběru jsme schopni využít některá pravděpodobnostní pravidla k dostatečně spolehlivým a přesným úsudkům o charakteru základního souboru.
Vlastnosti statistických jednotek určitého statistického souboru se snažíme postihnout ( charakterizovat ) statistickými znaky.

Př. č. 1
Statistickou jednotkou je výrobek určité firmy dokončený ve sledovaném měsíci, který vyhovuje stanoveným normám a předpisům. statistické znaky jsou například hmotnost, pracnost , počet vyrobených kusů, počet výrobních dávek, druh materiálu, tvar výrobku…
Jsou-li varianty statistického znaku vyjádřeny čísly, hovoříme o kvantitativním statistickém znaku, zatímco jsou-li vyjádřeny slovy, mluvíme o kvalitativním statistickém znaku."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a vzorce. Čistý text dosahuje cca 17 stran. Práce obsahuje mnoho nadbytečných mezer mezi slovy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17528
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse