Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Semiprezidentský systém

Semiprezidentský systém

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předmětem této práce je zhodnocení efektivity a vhodnosti semiprezidentského systému pro nynější evropskou společnost. Cílem této práce je zjistit, nakolik odpovídají tyto typy zastupitelské demokracie proklamovaným demokratickým hodnotám a jak se vypořádávají s dělbou moci, především vztahy exekutivy a legislativy. Autor práce představuje výhody a nevýhody tohoto systému na příkladech prezidentského systému Francie a Ruské federace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Semiprezidentský systém
2.1
Charakteristika semiprezidentského systému
2.2
Postavení prezidenta
2.3
Francouzský ústavní systém
2.4
Vláda v Ruské federaci
2.5
Výhody a nevýhody semiprezidentského systému
3.
Závěr

Úryvek

"Semiprezidentský systém

Historie nás měla možnost poučit o efektivitě jednotlivých politických systémů a ty nejvyspělejší současné státy dovedla až k zastupitelské demokracii. Názory na vhodnost tohoto systému se mohou lišit, nicméně v civilizovaných státech převažuje představa, že zastupitelská demokracie je minimálně prozatím vrcholným uspořádáním společnosti. Proto se hned nabízí otázka, který z typů zastupitelské demokracie je tím nejlepším? Odpovědět by bylo notně komplikované, každý systém má své mouchy, a proto jsem si vybrala poloprezidentský systém, který by ideálně (a značně nereálně) měl spojovat výhody parlamentního a prezidentského systému a přenést se přes jejich zápory.
Semiprezidentský systém je založen na duálním pojetí státní autority, respektive na bázi sdílené výkonné moci. Tedy přímo volený prezident, disponující významnými pravomocemi, sdílí výkonnou moc s premiérem, jehož vláda se zpravidla opírá o parlament. Ustavení této formy vlády vždy naráželo na problémy ohledně institucionálních prostředků stabilizace zákonodárné a výkonné moci, které zde zpravidla nejsou vyváženy a vliv každé z nich osciluje v rámci vládnoucí složky státu. Tyto problémy často vznikly v souvislosti s poválečnou snahou překonat tendenci k labilitě vlády v parlamentním ústavním systému, v jejímž důsledku byly vytvářeny nové instituce, popř. modifikovány pravomoci již existujících institucí. K obdobnému vývoji docházelo i po roce ´89, kdy se takto transformovaly některé postkomunistické země, např. Litva. Ovšem samotná přímá volba prezidenta neurčuje prezidentský nebo poloprezidentský systém, takže ačkoli z bývalých zemí Železné opony snad jen v České republice a Maďarsku funguje nepřímá volba prezidenta, nelze zbylé země takto vždy označit.
Prve zmíněný vývoj po druhé světové válce je snadno demonstrovatelný například na dnes platné francouzské ústavě z r. 1958, jejíž přijetí je spjato s nástupem de Gaulla do funkce prezidenta republiky. Postavení prezidenta je tu posíleno jeho - pro semiprezidentský systém vlády klasickou - přímou volbou. Prezident ústavně nabyl větších pravomocí a zákonodárná moc byla omezena. To se projevuje zejména širokou pravomocí prezidenta rozpustit Parlament, popř. omezit jeho legislativu. Oproti České republice disponuje francouzský ústavní systém možností referenda, které opět rozšiřuje pravomoci prezidenta, neboť může na návrh buďto vlády, nebo společný návrh obou sněmoven předložit k referendu značně obsáhlý okruh návrhů zákonů. Jeden člověk tak dostává do rukou poměrně rozsáhlou moc nad státem, zesílenou zvláštním rozdělením kompetencí, které obvykle spadají pod zákonodárnou moc a zde je Parlament sdílí s Ministerskou radou pod patronátem právě prezidenta. Na druhou stranu si francouzský ústavní systém podržuje kvalitu parlamentní formy vlády tím, že je zachována pravomoc parlamentu vyslovit vládě nedůvěru a tak si vynutit její demisi."

Poznámka

Seminární práce z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně pro předmět Komparace politických systémů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20094
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse