Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Severomoravská plynárenská, a. s.

Severomoravská plynárenská, a. s.

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce komplexním způsobem popisuje tuto akciovou společnost do roku 1997. Najdete v ní naprosto vše od dat, která stáhnete z obchodního rejstříku, až po rozčlenění investic, zaměstnanců, majetku atd. Nakonec nechybí celkové zhodnocení situace tohoto podniku.

Obsah

1.
Základní identifikační data
1.1.
Předmět podnikání
1.2.
Založení
2.
Historie společnosti do roku 1997
3.
Akcionáři společnosti
4.
Činnosti společnosti
4.1.
Obchodování s plyny a služby
4.2.
Investice, technický rozvoj a ekologie
5.
Zaměstnanci, vzdělávání a sociální politika
6.
Ekonomické výsledky a financování
6.1.
Účetní zásady společnosti
6.2.
Způsoby oceňování
7.
Vlastní názor

Úryvek

"4./ Ekonomické výsledky a financování
společnost vytvořila hospodářský výsledek za účetní období ve výši 133,2 mil.Kč a hospodář-ský výsledek před zdaněním ve výši 248,3 mil. Kč. Ve srovnání s předchozí obdobím je tvor-ba zisku vyšší o 63,7 mil.Kč. Výkony společnosti dosáhly v roce 1996 5610,2 mil. Kč. Nárůst oproti roku 1995, který byl způsoben především tržbami z prodaného plynu, činí 895,1 mil. Kč. Navýšení tržeb bylo zapříčiněno změnou cen v průběhu roku 1996, zvýšením objemu prodaného plynu a klimatickými podmínkami, které podpořily odběry zejména pro otop. Cel-ková hodnota aktiv se k 31. 12. 1996 zvýšila oproti stavu k 31. 12. 1995 o 442 mil. Kč, z toho stálá aktiva o 142 mil. Kč (v souvislosti s pořizováním hmotného investičního majetku(, ostatní aktiva o 399,4 mil.Kč (vyšší dohadná položka k tržbám). Oběžná aktiva poklesla o 100 mil. Kč, (snížení pohledávek a finančních prostředků). Vlastní jmění společnosti vzrostlo v roce 1996 o 191 mil. Kč. Zvýšení vyplývá z tvorby hospodářského výsledku a kapitálových fondů, kde se promítá nabytí hmotného investičního majetku formou darování. Vývoj ekono-miky společnosti umožňuje plynulé plnění závazků a krytí provozních potřeb z vlastních zdrojů. K financování investičních akcí a pořízení HIM byla mimo vlastních zdrojů a sdruže-ných investic využita forma zpětného leasingu a leasingu. V souladu s uzavřenou dohodou splácí společnost dluh vůči ČPP, s.p.. Závazek bude vyrovnán v roce 1999.

Účetní zásady společnosti
Účetnictví společnosti je vedeno v souladu s českým zákonem o účetnictví (zákon č.563/91 Sb.) a Postupy účtování.

Způsoby oceňování:

Oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku
Hmotný a nehmotný investiční majetek nakoupený se oceňuje pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení a náklady spojené s pořízením majetku.
Hmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. V ostatních přípa-dech se hmotný investiční majetek oceňuje reprodukčními pořizovacími cenami. Reprodukční pořizo-vací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

Oceňování finančních investic
Finanční investice jsou oceněny cenami pořízení.

Oceňování zásob
Nakoupené zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení materiálu, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo. Zásoby vytvořené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.
Práce částečně čerpá z: http://www.rwe-smp.cz/cs/index.html a www.dane.cz, www.euro.cz.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera202
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse