Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sexuální výchova - výzkum

Sexuální výchova - výzkum

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá výzkumem v oblasti sexuální výchovy. Srovnává 2 dotazníková šetření, která se dotýkají tématu sexuální a rodinné výchovy. Prvním je výzkum Impact of sexuality education in preventing STD-HIV/AIDS among teenagers of school going students, jehož autorem je Mani Man Singh Rajbhabdari z Nepálu, druhým pak výzkum oddělení rodinné Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oblasti výchovy ke zdraví, prezentovaný spoluřešitelkou Evou Marádovou. Práce se snaží najít odlišnosti, i společné znaky ve vnímání sexuality oběma dotázanými vzorky studentů. V závěru oba výzkumy porovnává.

Obsah

1.
Úvod
2.
Impact of sexuality education
2.1.
Popis výzkumu
2.2.
Výzkumné otázky
2.3.
Použitý výzkumný vzorek
2.4.
Hypotézy
2.5.
Metoda
2.6.
Hodnocení výzkumu
3.
Výchova ke zdraví
4.
Srovnání výzkumů

Úryvek

"Metoda
Jedná se o kvantitativní výzkum prostřednictvím polostrukturovaných dotazníků, které zaručují zachování anonymity studenta. Výzkumník zkoumá především primární data získané prostřednictvím těchto dotazníků. Získaná data byla analyzována prostřednictvím počítačové techniky

Hodnocení výzkumu
Sám výzkumný projekt se hodnotí jako „mini research project“, přesto však k tématu poskytuje i širší množství informací a poskytuje zajímavá data ohledně sexuální výchovy v Nepálu. Na výzkumné otázky autor jednoznačně odpovídá, odpovědím na každou z nich je věnována celá třetí kapitola (str. 12 – 22), přičemž jsou odpovědi, krom jiného, shrnuty i v závěru. Výzkumní též uvádí další možné oblasti budoucího výzkumu a je přesvědčen, že šíření prevence dále probíhá i prostřednictvím informovaných žáků jejich vrstevníkům. Vzhledem k absenci hypotéz nemohl dojít k jejich potvrzení či vyvrácení.

Výchova ke zdraví
(Oddělení rodinné výchovy na PdF UK)

Popis výzkumu
Jednalo se o výzkum mezi pedagogy na základních školách realizovaný v letech 2004 až 2006 a jeho cílem bylo zjistit, kolik prostoru věnují výuce rodinné výchovy a jaký k ní, respektive jejím jednotlivým částem, zaujímají postoj.

Klíčová slova
Výchova ke zdraví, rodinná výchova, rámcový vzdělávací program, rozvoj sociálních kompetencí žáků, vzdělávání učitelů

Výzkumné otázky
Výzkum měl širší cíl, konkrétním záměrem byl zjistit, jakou pozornost věnují výchově ke zdraví učitelé na prvním stupni ZŠ a jaké postoje k rodinné výchově mají její učitelé na 2. stupni ZŠ.

Použitý výzkumný vzorek
Učitelé vyučující na prvním stupni základních škol a učitelé vyučující na základních školách předmět rodinná výchova. Celkem se výzkum zúčastnilo 797 učitelů (380 z 1. stupně, 417 z 2. stupně), drtivou většinu respondentů tvořili ženy.

Hypotézy
1. Na prvním stupni sledují danou problematiku a vřazují všechny tematické okruhy výchovy ke zdraví vymezené osnovami do svých plánů
2. Na druhém stupni je předmět rodinná výchova vyučován sice většinou neaprobovaně (oborové studium rodinné výchovy nepokrylo zatím zdaleka potřeby praxe), avšak vyučující si průběžně vzdělání doplňují a k výuce přistupují s potřebnou motivací"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16077
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse