Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Shluk únětických jam na Blučině

Shluk únětických jam na Blučině

Kategorie: Archeologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem seminární práce je seznámit širší veřejnost s výsledky záchranného archeologického výzkumu na Blučině z roku 2002. Během tohoto výzkumu byla odkryta část sídliště únětické kultury s několika objekty, které k ní přináleží. V práci jsou některé z těchto únětických objektů zpracovány. Pozornost je věnována především jejich keramické náplni. V úvodu práce je charakterizováno osídlení blučinského katastru, dále je popsána situace během výzkumu a jeho výsledky. U každého zkoumaného objektu je uvedena terénní situace, nálezy a shrnutí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Osídlení blučinského katastru
2.1
Poznámky k pravěkému až ranně středověkému osídlení
2.2
Osídlení Blučiny a okolí v době bronzové a halštatské
3.
Situace během výzkumu
3.1
Padělky u Boží muky
3.2
Stratigrafická situace
4.
Výsledky výzkumu
4.1
Obecné výsledky
4.2
Pět základních skupin objektů
4.3
Zahloubené objekty únětické kultury
4.3.1
Objekt 502
4.3.1.1
Terénní situace
4.3.1.2
Nálezy
4.3.1.2.1
Keramika
4.3.1.2.2
Kostěná a parohová industrie
4.3.1.2.3
Ostatní
4.3.1.3
Shrnutí
4.3.2
Objekt 507
4.3.2.1
Terénní situace
4.3.2.2
Nálezy
4.3.2.2.1
Keramika
4.3.2.3
Shrnutí
4.3.3
Objekt 508
4.3.3.1
Terénní situace
4.3.3.2
Nálezy
4.3.3.2.1
Keramika
4.3.3.2.2
Lidské kosterní pozůstatky
4.3.3.2.3
Zvířecí kosti
4.3.3.3
Shrnutí
4.3.4
Objekt 511
4.3.4.1
Terénní situace
4.3.4.2
Nálezy
4.3.4.2.1
Keramika
4.3.4.2.2
Kostěná a parohová industrie
4.3.4.2.3
Ostatní
4.3.4.3
Shrnutí
4.3.5
Objekt 515
4.3.5.1
Terénní situace
4.3.5.2
Nálezy
4.3.5.2.1
Keramika
4.3.5.2.2
Kostěná a parohová industrie
4.3.5.2.3
Ostatní
4.3.5.3
Shrnutí
4.3.5
Objekt 516
4.3.6.1
Terénní situace
4.3.6.2
Nálezy
4.3.6.2.1
Keramika
4.3.6.3
Shrnutí
5.
Zhodnocení jednotlivých keramických skupin
6.
Závěr

Úryvek

„3.2.6. Objekt 516
Terénní situace
Objekt s číslem 516 se nacházel ve čtverci 3c. Po skrývce se odhalilo jeho přibližně oválné špatně rozpoznatelné ústí o rozměrech 200 x 140 cm. Z východní strany byl půdorys jeho ústí narušen recentní rýhou (503). Nejdříve byla vytěžena jeho severní polovina po obvyklých dvaceticentimetrových vrstvách, takže se vytvořil profil s východo-západní orientací.
Absolutní hloubka tohoto objektu činila asi 70 - 80 cm a právě v této hloubce se jeho půdorys jevil spíše jako nepravidelný kruh než ovál.
Zásyp objektu 516 tvořila středně ulehlá tmavě hnědá až černá hlína označená jako uloženina číslo 120. V hloubce 20 cm a více byla hlína kypřejší a tmavší – téměř černá. Místy jde o hlínu lehce jílovitého charakteru.
Převážně na dně, ale i v rámci celého objektu, se nacházelo velké množství keramických střepů, ba téměř části nádob.
Dno objektu bylo vůbec poměrně dost zajímavé, neboť v hloubce 70 – 80 cm se mimo střepy nacházelo také velké množství poměrně velkých kamenů.

Nálezy
Keramika
Objekt 516 patřil mezi nejbohatší objekty na lokalitě a čítal na 280 keramických střepů, z čehož jsem napočítala 38 okrajů, 237 výdutí, 4 ouška a jedno dno.
Střepový materiál byl rozmanitý a často zdobený rýhami nebo – častěji – různými žlábky a velkými a i menšími výčnělky.
Skupina I zahrnovala 41 keramických fragmentů, z nichž bych se chtěla zmínit o pěti exemplářích. Ve třech případech I-77, I-78, I-79 (tab.15c), si jsou střepy cihlové barvy velmi podobné jak úpravou svého povrchu, tak také mocností, která činí asi šest milimetrů. Všechny tři jsou ozdobeny poměrně hlubokým výrazným žlábkem, ale v jednom případě (I-77, tab.15c) je tento asi osmimilimetrový žlábek přerušen oválným výčnělkem, který přesahuje ve spodní části šířku žlábku a jeho značná část zabíhá na plochu samotné výduti.
Podobný žlábek, ovšem ne tak výrazný se nachází na střepu I-80 (tab.15d), jehož mocnost činí 8 mm.
Za zmínku stojí také fragment I-81 (tab.15d) se třemi nepravidelnými rýhami ve střední části. Rýhy jsou od sebe vzdáleny nejvíce 6 a nejméně 2,5 mm.
I když tato skupina zahrnovala 41 kusů keramiky včetně dvou nezdobených střepů velkých rozměrů, zdá se, že se podílela na těle maximálně pěti až šesti nádob. Bohužel nebylo možné (i přes jejich rozměry) nádobu rekonstruovat.
Skupina II byla zastoupena jen 33 hlazenými a leštěnými střepy, z nichž za zmínku stojí fragment II-260 (tab. 17a) zdobený čtyřmi dvojicemi tenkých vodorovných rýh. Ty jsou od sebe vzdáleny asi tři milimetry a jejich rozestupy jsou nepravidelné od 1,5 mm do několika desetin milimetru.. Jde o velmi jemný střep o mocnosti pouhé 4 milimetry.
Do stejné skupiny patří fragment keramiky II-249 (tab.15e) zdobený čtyřmi drobnými obvodovými žlábky navazujícími těsně na sebe.
Ovšem nejzajímavější střep této skupiny je II-256 (tab.15f), na němž je patrný výčnělek s oválnou místy až obdélnou základnou o velikosti 1 x 1,7 mm. Z tohoto pět milimetrů vysokého výběžku vybíhají do tří směrů kolmo na sebe čtyři mělké rýhy. Lze předpokládat, že směřovaly i na stranu čtvrtou a právě na jejich průsečíku se nacházel onen výběžek. Střep je tu však nedochován a část s kouskem výběžku je odlomena, takže se o straně čtvrté můžeme jen dohadovat. Rýhy jsou od sebe vzdáleny nepravidelně od 1,5 do 4,5 mm, ale v jednotlivých směrech se jejich vzdálenosti podobají.“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text práce dosahuje cca 17 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17968
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse