Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sibyly v písemnictví a malířství českého středověku

Sibyly v písemnictví a malířství českého středověku

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento referát z kurzu středověkých dějin se zabývá tématem věštění. Text nejprve seznamuje s původem slova "Sibyla" a chápáním orákula v antice. Poté reflektuje změny, které doznalo vnímání Sibyl s příchodem křesťanství. Těžiště práce je zaměřeno na transformaci Sibyl do českého kultu. Popisuje naše chápání Sibyl, jeho prameny, ale i jejich zachycení v literárním a výtvarném umění. Poslední krátký odstavec je věnován dopadu kultu orákul na křesťanství.

Obsah

1.
Tradice Sibyl
2.
Původ jména „Sibyla“
3.
Orákula v Řecku a Římě
4.
Židovsko-křesťanská orákula
5.
Svatý Augustin
6.
Typy Sibyl
6.1
Sibyla erythrejská
6.2
Sibyla kumská
7.
Tradice českých Sibyl
7.1
Libuše
7.2
Zobrazování Sibyl
7.3
Jacob de Voragine
7.4
Speculum humanae slavationis
7.5
Sibyla erythrejská jako královna ze Sáby
8.
Význam Sibyl z hlediska křesťanské teologie, mariánského kultu

Úryvek

„V 6. století byla sestavena dodnes dochovaná, v řečtině sepsaná sbírka židovsko-křesťanských sibylských orákulí, Oracula Sibylina. Hospodinova slova v Bibli jsou inspirována proroctvími, ale Svatá kniha všechny pohanské věštby a čáry přísně zakazuje. Starozákonní výzva židovského krále, „čaruj mi skrzě kúzlo“ (český překlad Bible, kolem roku 1360), je potrestána za to, že panovník hledal pomoc u pohanské věštkyně. Podobný případ nalézáme v Novém zákoně, ve vyprávění o putování svatého Pavla a Silase. Ti potkali děvčata, která na ně volala, běžela za nimi a nazývala je sluhy boha nejvyššího. Svatému Pavlovi se to ale nelíbilo, a tak poručil jejich věštícímu duchu, aby je opustil, a dívky přišly o své nadpřirozené schopnosti.

Dveře do křesťanské literatury otevřel Sibylám svatý Augustin a další církevní učitelé. V divadelní hře Ordo prophetarum ze 12. století prorokují příchod Krista. Jejich podoba je popsána jako „velmi podobná šílencům“.
Druhý typ Sibyly, kumská, se v Itálii stala domácí Sibylou. V Čechách se podmínky pro zrod domácí Sibyly vytvořily na počátku latinského písemnictví. Kristiánova legenda o svatém Václavu a svaté Ludmile z konce 10. století popisuje pythonissu, jíž za časů svatého Augustina Čechové postižení morem požádali o orákulum, podle něhož poté založili Prahu. Takovéto zakládání měst bylo tehdy běžnou praxí… Kosmas tuto bezejmennou věštkyni povýšil na knížecí dceru a nazval ji Libuše – její jméno připomíná Lybissu, tedy Sibylu lybijskou, která je uvedena v Etymologiariu svatého Isidora ze Sevilly. Po vyřčení své věštby ztratila Libuše své schopnosti.

Během 14. století zaujala Libuše důležité místo v oficiálním kultu a kronikáři Petr Žitavský a František Pražský s ní srovnávali Elišku Přemyslovnu. Eneáš Silvius, který v roce 1451 navštívil Čechy, také konstatuje, že Libuše byla pokládána za jednu ze Sibyl.

Rovněž další ze známých českých pověstí, pověst o Blanických rytířích, má určitou spojitost s vědmou. Byla to právě tato Sibyla, která prorokovala, že až bude české zemi nejhůře, spící rytíři budou probuzeni řevem takzvaného „Miličínského lva“ (což je skalisko poblíž cesty na Kalvárii u Miličína), a vyjedou z hory, aby stát zachránili.

Co se týče malířství, gotická zobrazení Sibyl se vyznačují značnou variabilitou. Kolem roku 1340 je v klášteře v Roudnici nad Labem namalován obraz Ukřižování, k němuž jsou dole připojena menší pole vyplněná polopostavami žen a proroků s prázdnými nápisovými páskami. Obdobný námět na nástěnné malbě kostela v Limburku z poloviny 13. století představuje Sibyly a pohanské filosofy.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19005
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse