Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Sigmund Freud: Výklad Snů - recenze

Sigmund Freud: Výklad Snů - recenze


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o stručnou recenzi knihy Výklad snů od psychiatra Sigmunda Freuda. Autor popisuje některé Freudovy myšlenky a konfrontuje je se svými vlastními názory. V závěru uvádí celkové zhodnocení díla.

Obsah

1.
Freudovy rozbory snů
1.1
Zdroje poznatků
2.
Názor autora
2.1
Rozpor s Freudem
2.2
Zhodnocení

Úryvek

"Rozbor snu jako takového bere Freud velice systematicky. Našel tu uplatnění jeho principů asociací, na kterých postavil i celou svou psychoanalýzu. Jako první, ale bere v úvahu to, že pro každého může určitý symbol znamenat trochu něco odlišného. Každý má totiž odlišné názory na svět a s nějakým pocitem spojeno, něco trochu jiného. Také do výkladu zapojuje svůj oblíbený sexuální podtext, který hledá opravdu za vším. Zvlášť napojené na sny považuje vědomí a nevědomí. Sny podle něj vznikají jakýmsi prolínáním těchto dvou, z čehož potom vznikají právě různé symboly, které nám jsou ve snu prezentovány.
Všechny tyto poznatky čerpal jak jinak než ze snů svých pacientů, kteří k němu docházeli do jeho Vídeňské ordinace na terapie. Tento obrovský vzorek ještě štědře doplňoval svými vlastními sny.
Celkově mi tato kniha přišla, zvlášť s ohledem na dobu vzniku a nedokonalosti tehdejší vědy, velice nadčasovou. Sice tam Freud v některých pasážích až přehání, ale to je u jeho názorů až téměř normální. Ovšem jeho názor, že je za vším sex, který promlouvá skrze nevědomí, jako základní pud mi nepřijde jako zcela korektní. Samozřejmě, že je velice důležitou součástí života každého živočicha, ale připisovat mu takový význam i v našem nevědomí mi přijde skutečně absurdní. Také systém volných asociací je velice diskutabilní. Každý člověk si může asociovat a ze snu vyložit cokoliv zcela odlišně než někdo jiný, ba dokonce mi může nějaký předmět připomenout různou emoci i v závislosti na čase (třeba jsem odpoledne spadl ze židle -> bolest, druhý den jsem seděl na velice pohodlné židli -> spokojenost). Nelze tedy vytvořit nějaký vykladač snů, ba dokonce sen nějak uspokojivě vyložit bez toho, aby ten, kdo sen vykládá, znal dopodrobna váš život."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4cd680137255c.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Sigmund_Freud_Vyklad_snu.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse