Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Šikana ve školách - výzkum

Šikana ve školách - výzkum

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce informuje o přípravě a výsledcích šetření, které formou dotazníků, rozhovorů a pozorování zkoumalo problematiku šikany na základní škole v Praze 6. Úvodní pasáže charakterizují studovaný vzorek a metodiku výzkumu. Stěžejní část práce pak za pomoci grafů podává vyhodnocení dotazování žáků, učitelů a vedoucích pracovníků i ročního pozorování projevů šikany. V závěru dává autorka doporučení pro prevenci šikany na dané škole.

Obsah

1.
Cíle výzkumu
2.
Charakteristika dotazovaného vzorku
3.
Metodika výzkumu
3.1.
Struktura dotazníku
3.2.
Struktura rozhovoru
4.
Výsledky výzkumu
4.1.
Dotazníky – žáci
4.2.
Dotazníky – učitelé
4.3.
Rozhovory – vedoucí pracovníci
4.4.
Rozhovory – žáci 2. stupně
4.5.
Rozhovory – učitelé 2. stupně
4.6.
Pozorování
4.7.
Resumé výzkumu
5.
Závěr

Úryvek

"1.1 CÍLE VÝZKUMU
Cílem mé práce je zjistit pohled učitelů a žáků na problematiku šikany.
Metodou dotazníků, rozhovorů a pozorování zjistím realitu v konkrétní základní škole v Praze 6.

1.2 CHARAKTERISTIKA DOTAZOVANÉHO VZORKU
Výzkum je zaměřen na žáky a učitele druhého stupně vybrané základní školy v Praze 6. Druhý stupeň jsem si vybrala záměrně, neboť se zde šikana vyskytuje častěji než na prvním stupni. Žákům druhého stupně jsem také mohla předložit dotazníky, které by byly pro mladší žáky náročné a na druhém stupni sama učím, tudíž jsem mohla použít i jiné metody výzkumu.

1.1 METODIKA VÝZKUMŮ
Dotazníková metoda je hlavní metoda mého výzkumu. Pro větší vzorek dotazovaných jsem zvolila právě tuto metodu. Dotazníky vyplnilo celkem 171 žáků a 15 učitelů.
Další použitou metodou je rozhovor s vedením školy, s výchovnou poradkyní, s metodičkou prevence a dále pak s náhodně vybranými žáky a učiteli.
Metoda pozorování je nedílnou součástí celého výzkumu. Na škole působím od roku 2010, tudíž jsem měla dostatek času právě tuto metodu použít. Při pozorování jsem se zaměřila nejen na žáky ale i na učitele, a to především v době přestávek, obědů a volných hodin.
Všechny metody jsem prováděla osobně a celý výzkum má kvalitativní charakter.

1.1.1 STRUKTURA DOTAZNÍKU
Pro dotazníkové šetření jsem sestavila dva typy dotazníků, a to dotazník, který je určen pro žáky a dotazník pro učitele.
Dotazník pro žáky se skládá z 12 uzavřených a z 12 otevřených otázek. Otázky jsou zaměřeny na tři hlavní oblasti.
První oblast se orientuje na spokojenost žáků ve škole a ve třídě. Otázkami zjišťuji, zda se žák s šikanou setkal, jak často se setkává s projevy šikany a kdo řeší šikanu na jejich základní škole.
Další otázky jsou směřovány na informovanost žáků. Zajímá mne, zda mají žáci dostatek informací o tom, co to je šikana, jak se projevuje, co je šikana a co legrace a zda žáci chápou, jaký je rozdíl mezi legrací a šikanou.
Poslední okruh otázek se zaměřuje na schopnosti učitele řešit šikanu a důvěru žáků k učiteli. Žáci v otázkách zdůvodňují, zda učitelé umí nebo neumí řešit šikanu a jestli by se svěřili učitelům, kdyby se stali obětí šikany.
Dotazník pro učitele má 8 uzavřených otázek a 16 otevřených otázek. Otázky pro učitele jsou velmi podobné jako otázky pro žáky. Navíc se některé otázky orientují na prevenci šikany na dané základní škole a jakým způsobem jsou učitelům podávány informace."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a tabulka, rozsah čistého textu činí cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23454
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse