Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Šikana ve školní lavici

Šikana ve školní lavici

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z psychologie se zabývá šikanou. V úvodu autor seznamuje, kdy poprvé se objevuje pojem šikana. Následuje její definice a různé formy. Rovněž se zamýšlí nad tím, proč je šikana dětí tak nebezpečná. Seznamuje také s šikanou z hlediska právní formy. Uvádí, co je povinností ředitele a povinnosti pedagoga, jaká jsou výchovná opatření vůči agresorovi dle školních předpisů. Práce charakterizuje jednotlivé protagonisty šikany – agresory a oběti. Dále zpřehledňuje konkrétní typy a formy agrese a manipulace. Představuje fyzickou agresi a používání zbraní, slovní agresi a zastrašování zbraněmi, krádeže, ničení a manipulaci s věcmi také násilné a manipulativní příkazy. Je zdůrazněno, že většina rodičů není informována o šikaně svých dětí. Práci uzavírají rady, jak bojovat proti šikaně.

Obsah

1.Úvod
2.
Definice šikany
3.
Právní pohled na šikanu ve školách
4.
Výchovná opatření vůči agresorovi dle školních předpisů
5.
Protagonisté šikany
5.1
Agresoři
5.1.1
Typy iniciátorů šikanování
5.2
Oběti šikany
6.
Přehled konkrétních typů a forem agresí a manipulací
6.1
Fyzická agrese a používání zbraní
6.2
Slovní agrese a zastrašování zbraněmi
6.3
Krádeže, ničení a manipulace s věcmi
6.4
Násilné a manipulativní příkazy
7.
Šikana a rodiče
8.
Jak bojovat proti šikaně?

Úryvek

"Definice šikany
Po dlouhém hledání jsme nenašli v našem právním řádu definici šikany. Povedlo se nám však najít definici z metodického pokynu Ministerstva školství MŠMT č. 28 275/2000-22. V tomto pokynu je dán návod školám a jejím pracovníkům, jak šikaně předcházet a jak ji řešit. Metodický pokyn definuje šikanu takto:
„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.“
Velikým problémem šikany mezi dětmi je ta skutečnost, že je prováděna dětmi na dětech, které nejsou plně duševně vyvinuty. Následky mohou negativně ovlivnit další výchovu oběti i agresora. Pro nedostatek věku nejsou mnohdy agresoři trestněprávně či občanskoprávně odpovědni. Výchovná opatření, která proti nim lze uplatnit jsou mnohdy nedostačující. Agresor tak uniká trestu a mnohdy v šikanování pokračuje, což u oběti vede k pocitu nespravedlnosti. Může také nastat případ šikany, kdy oběť je nucena k páchání trestních činů (ubližování, krádeže apod.), čímž se stává nedůvěryhodnou osobou v očích učitelů, policie, kteří oběti nevěří, že činy spáchala z donucení. Stává se, že agresoři zůstanou neprozrazeni a oběť může být ještě více poškozena.
Právní pohled na šikanu ve školách
Pedagogičtí pracovníci (i ředitel školy) nesou odpovědnost za chování žáků probíhající během výuky, ale i o přestávkách, jinak řečeno mají odpovědnost po celou dobu, kdy je žák svěřen jejich dočasnému dozoru (od vstupu do školy až po její opuštění, ale také při různých výletech, exkurzích apod.) Dle zákona a nařízeních za systémové aktivity v oblasti prevence šikanování odpovídá ředitel školy. Jeho povinností je zejména:
• seznámit žáky, učitele a vychovatele s problematikou šikany, má zajistit školení a další vzdělávání pedagogů v této problematice,
• seznámit pedagogy se systémem školy pro oznamovaní a vyšetřování šikany, vést pečlivou evidenci všech případů agresivního chování a šikanování, spolupracovat s odbornými institucemi ministerstva školství,
• ustanovit metodika prevence šikany, který odpovídá za informovanost pedagogů a aktivně se podílí na řešení problémů šikany,
• spolupracovat s žáky, rodiči a pedagogy při řešení šikany (zde má být kladen důraz na důvěrnost informací),
• stanovit pravidla chování a sankcí ve školním řádu,
• zajistit zvýšený a kvalitní dohled pedagogů o přestávkách."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2707
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse