Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Situace 3 menšin v ČR, jejich problémy a vztah k majoritní společnosti

Situace 3 menšin v ČR, jejich problémy a vztah k majoritní společnosti

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou postavení tří etnických nebo národnostních menšin v České republice, a to Romů, Němců a Číňanů. Charakterizuje jejich vztah k majoritní společnosti z hlediska integrace či naopak vyloučení a poukazuje na problematické body vzájemného soužití.

Obsah

1.
Úvod: soužití Čechů s menšinami
2.
Romové
3.
Němci
4.
Číňané

Úryvek

"
Situace 3 menšin v ČR, jejich problémy a vztah k majoritní společnosti

Procesy globalizace, demokratizace a pluralizace společnosti a také proces evropské integrace přinášejí pro Českou republiku nezbytnost soužití majority s etnickými i jinými menšinami v prostoru regionů i státního celku. Plný dopad zmíněných procesů Českou republiku teprve čeká, i když se některé tendence a problémy spojené se soužitím s nečeským-především romským - etnikem či ve vztahu k imigrantům z Východu a z Balkánu již projevily.

Soužití českých občanů s občany jiných národností, minoritních a marginalizovaných skupin na území ČR je poznamenáno obdobím 40 let totality a izolace od ostatních zemí natolik, že se objevují projevy xenofobie a netolerance ze strany českých občanů vůči cizincům, ale i pocity a projevy nepřijetí českých spoluobčanů ze strany občanů, jejichž mateřštinou není český jazyk a kteří žijí v ČR. Nejmarkantnější konflikty se vyskytují zejména mezi Čechy a Romy, napětí se vyskytuje i v místech, kde jsou zařízení pro uprchlíky ze třetích zemí (s totalitními režimy nebo s nízkým ekonomickým standardem). Zdrojem napětí jsou i některé minoritní skupiny.

Romové
V ČR existují podstatně rozdílné situace v postavení romské minority a v úrovni soužití majority a romské minority z hlediska jednotlivých typů měst.
Všeobecně však můžeme říci, že Romové jsou ze společnosti sociálně vyloučeni. Toto vyloučení je devastující jak pro skupinu, která jí je postižena, tak i pro společnost, v níž k ní dochází. Zatímco pro sociálně vyloučenou skupinu tento stav znamená nejhorší životní podmínky, pro zbytek společnosti je pak existence sociálně vyloučené skupiny jednak důkazem její neúčinné solidarity, tak i potenciální ohrožení výbušnou situací. Sociální vyloučení Romů není důsledkem vlastností vyloučených příslušníků romské komunity, ale má široké příčiny historické, kulturní, ekonomické a zejména sociální povahy.
K indikátorům sociálního vyloučení patří: chudoba a nízký příjem, omezený přístup na trh práce, nízká míra sociální podpory, řídké nebo neexistující sociální sítě, vyloučení ze služeb, např. stále přetrvává praxe vedoucí k umisťování až 70% romských dětí do zvláštních škol.

47% neromů a 37% Romů považuje vzájemné soužití za problém. Problematickým ho neshledává 44% Romů a 40% neromů. Zdá se, že neromové vnímají soužití jako problematičtější. Postoje ke vzájemnému soužití jsou ovlivněny konkrétní zkušeností. Čím častější zkušenost s konflikty mají, tím více vnímají soužití Romů a majority jako problematické.
Nejčastější odpovědí Romů na podstatu problému soužití byl rasismus a nenávist ze strany majority (38%). Majoritní respondenti uvádějí jako nejčastější důvod (50%) obtěžující (nerespektující) chování Romů, jako hluk, nepořádek, neslušné chování. Obě skupiny zároveň připouštějí jako podstatu problému soužití i odlišné zvyklosti a obecně negativní mezilidské vztahy ve společnosti.

Romští obyvatelé mají většinou tendenci začlenit se do majoritní společnosti a chtějí žít společně. S tím souvisí otevřenost a snaha používat český jazyk, preferují společné vzdělávání dětí, polovina se hlásí k české příslušnosti, přestože si jsou vědomi svých kořenů a příslušnosti k rodu.
Majoritní společnost by měla usilovat o postupné plnohodnotné začlenění Romů do života společnosti. V obecné rovině jde především o integraci Romů ve všech veřejných oblastech života, prosazení vlastních práv ve vztahu k úřadům, zvýšení vzdělání, nalezení uplatnění na trhu práce, adekvátní řešení bytové otázky a celkové pozvednutí životního standardu romských rodin."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24947
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse