Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Situační pojetí výchovy - model fází utváření lidské povahy

Situační pojetí výchovy - model fází utváření lidské povahy

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje se situačním pojetím výchovy. Definuje, co rozumíme situací. Zmiňuje základní roviny situace podle Allporta, i pohled Woodwortha a Marquise na rysy jednoty osobnosti. Uvádí klasifikaci situací, i definici výchovy. Popisuje fáze výchovného procesu.

Obsah

1.
Definice situace
2.
G. W. Allport – základní roviny situace
3.
Woodworth a Marquis - rysy jednoty osobnosti
3.1.
Situaci v několika polohách
4.
Klasifikace situací
5.
Definice výchovy
6.
Fáze výchovného procesu
6.1.
První fáze základní
6.2.
Druhá fáze fixační
6.3.
Třetí fáze generalizační
6.4.
Čtvrtá fáze osobnostně-integrační
7.
Závěr

Úryvek

"Woodworth a Marquis hovoří o dvou rysech jednoty osobnosti. Tyto dva rysy vycházejí z rozlišení konzistence jáství a obecnosti rysu. Konzistence jáství se projevuje v tom, že jedinec jedná v téže situaci vždy stejně, i kdyby v rozdílných situacích jednal neobyčejně rozdílným způsobem. Obecnost rysu naproti tomu je typická tím, že v různých situacích se objevuje vždy něco stejného. Osobnost tedy chápe jako situační podmíněný systém zvyků. Člověk se může jevit jako rozporný prostě proto, že má pro různé situace naučeny různé vzorce chování. Je jiný na hřišti, doma, v klubu, ale tyto „tři osobnosti“ jsou derivovány z těchto tří různých situací.
Situaci tedy můžeme najít v několika polohách
a) Jako součást řetězce situačních útvarů, z nichž některé jsou si modelově blízké, jiné se naopak od sebe liší.
b) V rámci tohoto řetězce jsou některé situace z hlediska osobnosti člověka, který jimi prochází, zcela neutrální, nereaguje na ně vůbec, nebo jen pro řešení dané situace bez překračování této situačnosti do dalšího života.
c) Jiné situace jsou člověkem vnímány jako osobně významné, zasahující do integrity jeho osobnosti a ovlivňující celý vývoj jeho osobnosti.
d) V situacích se také projevuje integrita jedince tím, že se v modelově blízkých situacích chová obdobně.
e) Některé situace si jedinec přímo vytváří sám, nebo do nich úmyslně vstupuje, protože v nich dochází k sebepotvrzení a k upevnění sebepojetí vytvářeného v situacích předcházejících.

Situaci můžeme klasifikovat různými způsoby. Lze je třídit například podle kritéria časového zařazení logicky na aktuální, tedy bezprostředně prožívané, retrospektivní, kdy jedinec vzpomíná v aktuální situaci na situace minulé, z nichž získal jisté zkušenosti, a konečně i perspektivní, které zatím neprožil, ale tvoří si jejich konstrukci, aby se na ně připravil.
Jiným kritériem může být vyváženost působících faktorů. Podle tohoto kritéria lze třídit situace na neřízené a řízené, mezi nimiž mají své nezastupitelné místo právě výchovné situace.
Řada situací se však do psychiky člověka vůbec nepromítne, na většinu prožitého si člověk dokonce vůbec nevzpomene. Jiné situace získávají význam opakováním podobných situací a tím zvýrazněním některých základních stránek situace. Konečně některé situace sehrávají již v momentu své aktualizace zásadní roli v dalším vývoji osobnosti. Hovoříme pak o životně důležitých situacích. Patří mezi ně stěžejní okamžiky, jako vstup do školy či do manželství, ale i například ztráta zaměstnání či traumatizující zážitek jako válka či nemoc. Celou řadu situací můžeme nazvat jako osobně životně významných. Rozhodující pro vliv osobnosti je zde to, jak danou situaci vnímá daný jedinec.
Osobnost člověka se tedy vyvíjí jednak pod vlivem spontánního utváření, ale i pod vlivem utváření cíleného a záměrného, tedy výchovy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18409
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse