Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Skepticismus jako filozofický směr

Skepticismus jako filozofický směr

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci jsou představeny základní rysy skepticismu jako filozofického směru, dále pak období vývoje, i návaznost na jiné filozofické směry. Vyjmenováni a stručně charakterizováni jsou i hlavní představitelé jako Pyrrhón, Tímón, Ainesidém nebo Agrippa. V závěru nechybí ani dělení skepticismu.

Obsah

1.
Vývoj skepticismu
2.
Usilování o blaženost
3.
Učení o trópech
4.
Návaznost na jiné filosofické směry
5.
Představitelé skepticismu
6.
Formy skepticismu

Úryvek

" Svůj negativní postoj k poznání, zdůvodňují řečtí skeptici učením o trópech. Tropy jsou hlediska, tvrzení, teze a důvody jimiž, nebo s jejichž pomocí se má dokázat, že pravda neexistuje, že svět je nepoznatelný a poznání je vůbec nemožné. Podle zprávy Diogena Laertia rozvinul Pyrrhón deset skeptických tópů, k nimž jiní řečtí skeptikové připojili další nebo jim dali jinou podobu. Pyrrhónových deset tr´pů obsahuje tyto námitky proti možnosti poznání : První tr´pu se vztahuje k různosti živých bytostí z hlediska slasti a bolesti, škody a užitku. Z toho vyplívá, že tytéž podněty nevyvolávají tytéž představy, rozpor, který má za následek, že se musíme zdržeti soudu..... Druhý trópus se vztahuje k různosti lidských přirozeností podle zvláštnosti jejich tělesné konstituce.....Třetí trópus se zakládá na různosti pojmů podle smyslových vstupních cest.....Čtvrtý trópus se vztahuje k náladám, a obecně řečeno, ke střídání stavů, jako je zdraví, nemoc, spánek, bdění, radost, zármutek, mládí, stáří, odvaha, strach, nedostatek, bohatost, nenávist, přátelství, oteplení, ochlazení, nadechnutí a bezdechnost. To, co nám klade odpor, se tedy představuje různě. U bláznů však nemůže být řeči o nějakém protipřirozeném stavu; vždyť proč by se to hodilo víc na ně, než na nás ?..... Pátý trópus se vztahuje ke způsobu života, k zákonům, k víře v mistické tradice, ke smlouvám, mezi národy a k dogmatickým domněnkám. Sem patří názory o krásném a ošklivém, o pravém a nepravém, o dobru a zlu, o bozích a o vzniku a zániku všeho, co se tu jeví. Šestý trópus se vztahuje ke směsím a spojením. Podle něj se nic nezjevuje ve své čisté podobě o sobě a pro sebe, nýbrž ve spojení se vzduchem, světlem, vlhkostí, pevostí, teplotou, chladem, pohybem, výpary a ostatními vlivy..... Sedmý trópus se vztahuje ke vzdálenostem, k různé poloze, k prostorovým vtahům, a k věcem, poku jsou v prostoru..... Osmý trópus se vztahuje ke vztahům kvantitativním a kvalitativním, k rozmanitosti jejich stavů vzhledem k teplotě, chladu, rychlosti, pomalosti, světlejšímu nebo tmavšímu zbarvení..... Devátý trópus se vztahuje k trvání jevů nebo k jejich neobvyklosti či řídkosti..... Desátý trópus se zakládá na vzájemném srovnávání věcí, jako např. lehkého s těžkým, silného se slabým, většího s menším, horního se spodním."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1053
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse