Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Skladování sypkých hmot

Skladování sypkých hmot

Kategorie: Stavebnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Semestrální práce se zabývá problematikou skladování sypkých hmot, ale informuje rovněž o skladování na obecné úrovni. Na úvod seznamuje se základními principy skladování a charakterizuje sypký materiál. Poté rozděluje způsoby skladování podle skladovaných hmot a provádí základní specifikaci skladů, užitných a provozních ploch i skládek. V další části se zaměřuje na zásobníky, jejich rozdělení, konstrukci nebo materiálový tok, který v nich probíhá. Soustředí se také na výpustné otvory a uzávěry zásobníků a nakonec se zmiňuje o manipulaci a dopravě sypkých hmot.

Obsah

1.
Úvod
2.
Účel skladů
3.
Rozdělení skladů
4.
Specifikace sypkého materiálu
5.
Způsoby skladování
6.
Sklady
7.
Provedení skladů
8.
Užitné plochy
9.
Provozní plochy
10.
Výpočet plochy skladu
11.
Skládky
12.
Zásobníky
12.1.
Rozdělení
12.2.
Zásobníky podle materiálů
12.3.
Materiálový tok
12.4.
Vypouštěcí otvory
12.5.
Klenba
12.6.
Nepravidelný tok
12.7.
Rozdělení materiálu
12.8.
Segregace
12.9.
Odstranění poruch
12.10.
Minimální velikost výpustného otvoru
12.11.
Uzávěry
13.
Manipulace a doprava sypkých materiálů

Úryvek

"Úvod
Slovem sklad nebo skladiště označujeme obecně jakékoliv speciální prostory určené pro skladování nějakého materiálu (surovin, výrobků, zboží, apod.), ve smyslu jejich trvalého uchovávání v nezměněném stavu. U některých produktů je skladování žádoucí z důvodu získávání na kvalitě (dozrávání sýra, vychladnutí odlitků). Sklady jako takové jsou součástí převážné většiny průmyslových, obchodních, zemědělských a jiných komerčních organizací a zde mohou mít mnoho různých účelů, velikostí i provedení. Sklady mohou tedy být, jak zastřešené přístřešky na dvoře závodu tak velké zastřešené skladovací areály umístěné poblíž velkých obchodních center, u dopravních překladišť či ve velkých výrobních podnicích. V samotné logistice je skladování nedílnou součástí dopravního toku od výrobce až k zákazníkovi. Z ekonomického hlediska skladování není až tak výhodné pro uživatele skladu, neboť skladovaný materiál či produkty nenabývají na své finanční hodnotě a jen čekají na odběratele. Ideální by tedy bylo mít materiálový tok navržený tak, aby se skladovací prostory co nejvíce zmenšili nebo dokonce vymizeli úplně a tok zboží či materiálu by směřoval přímo z výrobních hal k zákazníkovi.
Skladování je proces, při kterém se materiál uloží do zásobníku či na určité místo ve skladovací hale, kde setrvává v nezměněném stavu, až se uvolní následující krok v materiálovém toku.

Účel skladů

- Rezerva materiálu pro kolize
- Využití, když nejsme schopni dosáhnout přesné dodávky a odběru materiálu
- Měření, kontrola

Rozdělení skladů a zásobníků

Objekty skladů lze rozdělit na tři základní skupiny:
- sklady otevřené (na otevřeném prostranství),
- přístřešek (polokrytý sklad),
- sklady kryté (sklady uzavřené).

Podle stavu materiálu v jakém se nachází:
- Zásobníky na plyn
- Zásobníky (nádrže) na kapaliny
- Sklady pro kusový materiál
- Sklady (skládky, zásobníky, sila) pro sypké materiály

Specifikace sypkého materiálu

Sypké materiály jsou takové materiály, které se skládají z jednotlivých částic a nemají jinou soudržnost než soudržnost působenou třením; jejich množství se udává objemem nebo hmotností.
Jejich mechanické chování je odrazem struktury, neboli dáno pohybem každé částice. Proto se liší od chování kontinua.
Řada konstruktéru se proto pro navrhování zásobníků na sypké hmoty musela zaobírat problematikou jejich chováním za různých podmínek a museli brát zřetel na základní parametry materiálu:

- zrnitost
- vlhkost
- měrná, objemová hmotnost
- sypný úhel
- úhel vnitřního a vnějšího tření
- soudržné napětí
- napěťový stav

Sypké hmoty jsou skladovány buď v uzavřených prostorách (zásobnících, silech) anebo při větším množství na skládkách na volném prostranství."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata, nákresy a fotografie, rozsah čistého textu činí cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24305
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse