Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sklon funkce a nespojité pavučinové modely

Sklon funkce a nespojité pavučinové modely

Kategorie: Matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje uplatnění sklonu přímky v nespojitém pavučinovém modelu, sklonu funkce, pavučinovým modelům, počátečnímu zpoždění na straně nabídky, konvergentnímu a divergentnímu modelu. Práce obsahuje 3 příklady.

Obsah

1.
Úvod - sklon funkce
2.
Pavučinové modely
3.
Pavučinový model nespojitý
4.
Počáteční zpoždění na straně nabídky
5.
Konvergentní model
6.
Divergentní model
7.
Příklad 1
8.
Příklad 2
9.
Příklad 3
10.
Závěr

Úryvek

Sklon vyjadřuje míru změny závisle proměnné v závislosti na změnách nezávisle proměnné.
Sklon křivky je popisován hodnotami sklonu přímky, která může mít vzhledem ke zkoumané křivce dvojí polohu, tedy může být její:
-Sečnou – vede ke sklonu na intervalu, tedy průměrnému
-Tečnou - vede ke sklonu v bodě, tedy meznímu

My se ale budeme zajímat pouze o sklon lineární křivky, tedy přímky samotné.
Sklon přímky je konstantní, jelikož si je přímka sama tečnou i sečnou, proto u přímky nerozlišujeme sklon průměrný a mezní.
Sklon přímky je určen úhlem, který svírá přímka s kladným směrem osy x, hodnotu sklonu nám udává tangens tohoto úhlu.
Pro znaménko sklonu je důležité znaménko funkce y = tg x. Potom platí, že:
•Sklon přímky, která svírá s kladným směrem osy x úhel z intervalu (0o, 90o), je kladný, neboť hodnota tangens úhlu z tohoto intervalu je kladná,
•Sklon přímky, která svírá s kladným směrem osy x úhel z intervalu (90o, 180o), je záporný, neboť hodnota tangens úhlu z tohoto intervalu je záporná.
Sklon přímky ve směrnicovém tvaru y=kx+q je roven konstantě k, která se nazývá směrnicí přímky. Platí tedy, že k=tg.
Absolutní hodnota sklonu – tento pojem se používá např. pro porovnání sklonu poptávky a nabídky. Z vlastností funkce y=tg x plyne, že číselná hodnota sklonu, bez zřetele na znaménko, je rovna tg úhlu z intervalu (0o, 90o), který je svírán s osou x, tedy nejen s její kladnou částí. Sklon poptávky a nabídky porovnáváme bez ohledu na znaménko.

2. PAVUČINOVÉ MODELY

Patří mezi dynamické modely, které postihují změny proměnných v čase. Čas vstupuje do dynamického modelu jako vnitřní proměnná zkoumané závislosti. Řešením dynamického modelu je funkce času, popisující pohyb kolem rovnovážného bodu v čase. Dynamické modely lze rozlišit podle toho, jaký je zvolený přístup k zohlednění změn v čase:
-Změny proměnných jsou popisovány nespojitě, to je v určitých oddělených časových okamžicích. Změny proměnných skokem dopovídají přírůstkům – diferencím proměnných, a proto hledání rovnovážného stavu znamená řešení diferenčních rovnic. Řešením není spojitá funkce, ale diskrétní hodnoty nespojité funkční závislosti.
-Změny reality, které zohledňují každý její nekonečně malý okamžik, tj. modelují realitu v čase spojitě. Nekonečně malým změnám odpovídají diferenciály proměnných, a proto hledání rovnovážného stavu znamená řešení diferenciálních rovnic. Řešením bude funkce v čase spojitá.

3. PAVUČINOVÝ MODEL NESPOJITÝ

Hledá rovnováhu na trhu zboží mezi poptávkou a nabídkou. Je jednoduchý, tzn. že nedochází ke změnám závislosti v průběhu modelování. Je dynamický = zohledňuje změny v čase. Je dílčí:
-Týká se trhu jednoho zboží
-Přihlíží k ceně pouze tohoto zboží
-Zohledňuje pouze cenu zboží nikoliv důchod
-Předpokládá neexistenci zásob
-Jsou vytvářeny na trhu s dokonalou konkurencí"

Poznámka

Tato práce obsahuje grafy a tabulky. Čistého textu v práci je cca 4 strany.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera449
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse