Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Škoda Auto: management změn podnikové kultury

Škoda Auto: management změn podnikové kultury

Kategorie: Management

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky k tématu firemní kultury. Druhá část analyzuje motivaci koncernu VW a podniku Škoda auto uvést v život novou firemní kulturu. Zamýšlí se nad jednotlivými zásadami nové firemní kultury, které byly definovány mateřským koncernem. Konfrontuje také centrální pohled koncernového managementu s reálným stavem věci v podniku Škoda auto. Analytická část se opírá o rozsáhlý průzkum mezi zaměstnanci Škody auto, kterého se zúčastnilo přes 6.000 zaměstnanců. Velmi zajímavou částí pak je srovnání výsledků tohoto kvantitativního výzkumu s výzkumem mezi 200 top manažery koncernu Volkswagen na zahajovací konferenci k nové výzvě zavedení nové firemní kultury ve všech koncernových značkách a závodech na celém světě.

Obsah

Úvod
1
Stanovení cílů a hypotéz
1.1
Cíle
1.2
Hypotézy
2
Podniková kultura v kontextu moderního řízení firem
2.1
Vývoj moderního řízení
2.2
Vznik podnikové kultury
2.3
Definice podnikové kultury
2.4
Typy podnikových kultur
3
Zavádění systému řízení
3.1
Vitální znaky úspěšného podniku
3.1.1
Užitečnost
3.1.2
Efektivita
3.1.3
Stabilita
3.1.4
Dynamika
3.2
Stanovení vize, záměru a poslání
3.2.1
Vize a záměr
3.2.2
Poslání
3.3
Příklad Škoda auto
3.3.1
Vize Škoda auto
3.4
Vytváření systému řízení
3.5
Lidé, klíčový faktor podnikové kultury
3.6
Podniková kultura při uskutečňování vize
4
Změna podnikové kultury
4.1
Důvody změny podnikové kultury
4.2
Změny jako důsledek inovací
4.3
Zavedení změny podnikové kultury
5
Změna podnikové kultury ve firmě Škoda auto
5.1
Historie
5.2
Současnost
5.2.1
Technický vývoj
5.2.2
Nákup
5.2.3
Výroba a logistika
5.2.4
Kvalita
5.2.5
Odbyt a finance
5.2.6
Zaměstnanci
5.3
Organizační změna
5.4
Nová podniková kultura, úvod
5.5
Nová podniková kultura, analýza
5.6
Nová podniková kultura, definice
5.7
Zásady nových podnikových hodnot
5.7.1
Orientace na zákazníka
5.7.2
Špičkový výkon
5.7.3
Tvorba hodnot
5.7.4
Inovativnost
5.7.5
Respekt
5.7.6
Zodpovědnost
5.7.7
Udržitelný rozvoj
5.8
Implementace ve Škodě auto
5.8.1
Analýza
5.8.2
Vyhodnocení dotazování
5.8.3
Osobní hodnoty zaměstnanců Škoda versus koncernové hodnoty
5.8.4
Projekty implementace nové podnikové kultury
Závěr

Úryvek

"Případ, který budu ve své práci popisovat je tedy trochu specifický. Jedná se o plánovanou, předem pečlivě analyzovanou změnu kultury podniku, změnu orientace v mnoha procesech, ale hlavně o změnu v myšlení lidí. Neboť myšlení jednotlivých pracovníků, jejich vztah k firmě a ke koncernu, je základním stavebním kamenem každé změny podnikové kultury. Bez změny myšlení lidí je jakákoliv změna firemní kultury odsouzena k zániku a zůstane pouze na papíře.

Situace koncernu VW není v novém století nijak růžová. Značka VW jako vůdce trhu v mnoha evropských zemí čelí stále většímu tlaku konkurence. Růstové strategie globálních hráčů jako Toyota, evropské zesilování pozic koncernu PSA a v poslední době zvýšený tlak korejských výrobců mění stále rychleji tržní podmínky v evropském prostoru. Většina výrobců přesunuje své kapacity do zemí Střední a Východní Evropy, budují se kapacity v Rusku a posledním hitem je Čína. Dokonce dnes už skoro neplatí, co my jako mocné značky Západní Evropy budeme dělat na rychle rostoucím čínském trhu, ale jaké obranné strategie vymyslíme proti čínským výrobcům, kteří se ve střednědobém horizontu chystají dobýt trhy Západní Evropy.

Koncern Volkswagen se rozhodl těmto výzvám čelit. Poprvé v historii budou přijatá opatření velmi bolestivá. Budou se týkat snižování nákladů ve všech oblastech, budou zavírány továrny, propuštěno má být 20 000 až 30 000 pracovníků. Sociální jistoty a vyvážená spolupráce mezi managementem a odbory přestávají být hlavními atributy kultury společnosti. Slovo začínají mít termíny jako efektivita, flexibilita, přidaná hodnota, štíhlá organizační struktura, produktivita a zisk. Tento významný obrat akciové společnosti Volkswagen je zřejmou snahou obstát v nové situaci zvětšující se konkurence. Obstát znamená zvyšovat hodnotu podniku, znamená totální obrat směrem k externímu zákazníkovi k jeho potřebám a tužbám. Obstát znamená vyrábět s výhodnými náklady, vyrábět vozy šité zákazníkům na míru, zefektivnit všechny procesy a neefektivní výroby či produkty zrušit a nahradit je novými.

Zdůraznění funkčních oblastí a rozšíření portfolia značek vedly k velké vnitřní komplexnosti koncernu, která pomáhá oslovit naše zákazníky individuálně. Chceme-li být konkurenceschopní, musíme navíc využívat synergický potenciál koncernu, abychom vyráběli efektivně a s výhodnými náklady. Koncern VW se chce vyvíjet od centralistické řídicí struktury, která patří minulosti, směrem k organizaci, která se více umí řídit sama. Tak jako v těle plíce dýchají samy a srdce bije samo, aby hlava měla prostor na strategické myšlení.

Jedním z hlavních pilířů nové orientace je změna podnikové kultury. Změna od pasivní, přísně hierarchické organizace k organizaci flexibilní, horizontální, učící se reagovat na nové podněty, k organizaci, která se umí sama rozhodovat, která má respekt ke znalostem a zkušenostem svých zaměstnanců, která podporuje aktivitu a kreativitu na všech úrovních.
Nová podniková kultura musí zcela podporovat definované strategické cíle podniku. Musí být schopna podporovat změny v myšlení zaměstnanců, změny jednotlivých procesů a podporovat ochotu tyto změny přijímat.

Budu-li tedy předpokládat, že firemní kultura slouží k plnění podnikových cílů, musím si položit otázku, jakým způsobem zavést novou podnikovou kulturu v reálný život, jak ji nadále zdokonalovat a přibližovat ji k ideálnímu stavu. Již tento proces je výraznou organizační změnou, který již z určitých organizačních změn vychází a naopak z něhož další potřebné organizační změny vzejdou. Právě touto problematikou se budu v souladu se zadáním bakalářské práce zabývat."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a grafy. Čistého textu v práci je cca 42,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15631
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse