Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Školské reformy Marie Terezie - bakalářská práce

Školské reformy Marie Terezie - bakalářská práce

Kategorie: Historie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce se zaměřuje na vládu Marie Terezie, především pak na reformy provedené v oblasti školství. Popisuje situaci za Jana Ámose Komenského a osvícenství, zrušení jezuitského řádu a následný vznik Všeobecného školního řádu, jenž mimo jiné zavedl povinnou školní docházku pro děti od šesti do dvanácti let. Dále se zabývá například reorganizací univerzit či obrozením německého jazyka. V práci nechybí ani kapitola věnovaná životu Marie Terezie – jejímu dětství, manželství, rodině a smrti.

Obsah

1.
Život Marie Terezie
1.1
Nesnáze vlády Marie Terezie
1.1.1
Úmrtí v rodině
1.2
Synové a dcery Marie Terezie – pokračovatelé matčiných reformních snah
2.
Počátek reformnictví
2.1
Základní přehled reforem Marie Terezie
2.2
Vzhled Marie Terezie v době prvních reforem – čím si získávala lásku poddaných?
3.
Školství ve středověku aneb církev vládne
3.1
Renesance a humanismus
3.1.1
Reformace a protireformace
3.2
Školství před Marií Terezií
3.2.1
Realismus – Jan Ámos Komenský
3.2.2
Osvícenství
4.
Počátek školského reformnictví
4.1
Kultura za Marie Terezie – předtucha školské reformy
4.2
Zrušení jezuitského řádu – počátek školské reformy
4.3
Podnebí monarchie v průběhu školské reformy
5.
Školské reformy u nás
5.1
Od jezuitů k Felbigerovi
5.2
Všeobecný školní řád
5.3
Privilegium impressiorum
5.4
České školství po Všeobecném školním řádu
5.5
Reorganizace univerzity a cenzury
5.6
Obrození německého jazyka
6.
Závěr
7.
Přílohy
7.1
Fotografie Marie Terezie
7.2
Fotografie dětí Marie Terezie, doživších se alespoň dětského věku
7.3
Mince
7.4
Dekret Marie Terezie
7.5
Známka vycházející k výročí zavedení povinné školní docházky
7.6
Svatá říše římská národa německého
7.7
Literární prameny

Úryvek

"4. Počátek školského reformnictví

4.1 Kultura za Marie Terezie – předtucha školské reformy

Stejně jako známe pojem z anglický dějin „viktoriánská epocha“, pojmenovali také naši historikové období vlády Marie Terezie. Čtyřicetiletá éra tak nese název „tereziánská“. Stejně tak je pojmem i tereziánská kultura.
Ovšem historikové stále váhají označit Marii Terezii za kulturně činnou. Zavalena státnickými a rodinnými povinnostmi, neměla nejspíš čas ani myšlenku na rozvíjení jakéhokoliv kulturně-uměleckého života. Ten se ale naštěstí rozvíjel „sám“. Horní vrstvy válkou o rakouské dědictví na rozdíl od těch nižších příliš neutrpěly. Spojily tedy své síly a díky jejich podpoře vyrostlo mnoho staveb typu zámků, kostelů či klášterů. Společně s nově vznikajícími manufakturami a celkovým rozvojem obchodu se zvyšovaly nároky na společnost jako takovou. Osvícenství zasáhlo i kulturní a umělecký život. Přechodné období od jednoho slohu k druhému se událo pod vlivem osvícenského Německa a umělecky založené Itálie. Postupně se přeléval větší vliv rozumově založeného Německa přes vliv „romantické“ Itálie.
A co se týče hudby, měla k ní panovnice opravdu vřelý vztah, vždyť sama byla aktivní hudebnicí. Milovala díla Josepha Haydna, kterým často naslouchala na zámku Kismarton v panství Esterházyů. Slovy jejího současníka Carla J. Burckhardta: „Kol ní se vzdouvalo moře hudby.“

4.2 Zrušení jezuitského řádu – počátek školské reformy

Když byla vynesena papežská bula, rušící jezuitský řád, dostal se světské vládě do rukou obrovský majetek. „Odhaduje se, že jen v českých zemích představoval hodnotu osmi miliónů zlatých.“ Navíc zde tento řád vládl školství – vlastnil Karlovu univerzitu a všechna gymnázia. Rekatolizace spojená se jménem pátera Koniáše působila i v době osvícenské. Koniášův index zakázaných knih vyšel naposledy v roce 1767. Pro ilustraci si uveďme „jednu zaručenou historku: zcela nepostradatelný kancléř Kounic se jednou pro nemoc nemohl zúčastnit dvorských velikonočních bohoslužeb, musel však Marii Terezii předložit písemné potvrzení svého zpovědníka, že přijal svátosti alespoň v kapli.“
Celá tato situace vedla k stále většímu zaostávání oproti ostatním evropským zemím. Proto bylo nutné předejít dalšímu nepříznivému vývoji státu opatřeními v podobě reforem. Přijetí papežské buly napomohlo vytvoření studijního fondu, do nějž byl převeden majetek jezuitského řádu a měl sloužit výhradně k reformě školského systému. Ta se podle původního opravdu záměru uskutečnila. Odklonila školství od zaběhlých tradic církevních, ale nevytvořila ani školství příliš moderního charakteru, aby jej uchránila před podobným zhoubným vlivem státu, jaký doposud měla církev. Vzorem bylo ustanoveno Prusko se svým katolickým menšinovým školským řádem, právě rozšiřovaným do získaného Slezska."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19864
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse