Školský systém


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Historie školského systému v Čechách od uzákonění povinné školní docházky (1774) spolu s usatnovením typů škol (měšťanská škola, reálné gymnázium, 8-leté gymnázium), až po sledování legislativních změn do roku 1989.

Úryvek

"Až na uvedenou úpravu měšťanské školy byla novela krokem zpět v rakouské školní politice, a byla zrušena teprve tzv. malým školským zákonem z roku 1922.
Po vzniku ČSR došlo v r. 1920 k vydání zákonů, jimiž se měnila organizace školské správy.
1922 – Malý školský zákon sjednotil všechny typy škol v ČSR (tím stabilizoval školství až do roku 1948) a zrušil úlevy ve školní docházce. Mimo jiné byly do školské soustavy zavedeny mateřské školy..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43bfb26eeed7b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Skolsky_system.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Školský systém 609x
2. Chudoba 334x
3. Alternativní způsoby porodu 252x
4. Drogová závislost 176x
5. Sborník her - pedagogika volného času 130x
6. Bible 118x