Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Školy managementu - maturitní otázka

Školy managementu - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech shrnuje popisy základních typů managerských škol. Podrobněji se věnuje jen doporučením školy empirické.

Obsah

1.
Klasická škola managementu
2.
Procesní škola
3.
Psychologicko-sociální škola managementu
4.
Systémová škola managementu
5.
E)kvantitativní škola managementu
6.
Empirická škola managementu (empirie=zkušenost)
6.1
Doporučení pro podnikatele
6.1.1
Aktivně jednat
6.1.2
Být blízko zákazníka
6.1.3
Přirozenou samosprávou rozvíjet podnikavost
6.1.4
Prosazovat a rozvíjet to co podnik umí
6.1.5
Využívat jednoduché organizační formy řízení
6.1.6
Aplikovat tvrdé a měkké řízení
6.1.7
Podporovat vnitřní kulturu firmy

Úryvek

“e)kvantitativní škola managementu
- využívá k procesu modelování výpočetní techniky, teorie pravděpodobnosti a klade důraz na význam matematických metod při řízení zejména výrobních procesů formou modelů

f) empirická škola managementu (empirie=zkušenost)
- vychází z praktických zkušeností manažerské praxe
- snaží se o konkrétní doporučení pro ostatní podniky
- na základě rozboru 43 velkých společností se dopracovali k osmi výsledným doporučení pro podnikatel

Tato doporučení jsou.

- Aktivně jednat = zaměření manažera na tvůrčí činnost bez vyhýbání se podnikatelskému riziku
- Být blízko zákazníka = soustavné vyhodnocování potřeb zákazníka a přiblížení se k jeho požadavkům
- Přirozenou samosprávou rozvíjet podnikavost = prostor pro samostatnost manažera, pravomoc, ale i zodpovědnost
- Prosazovat a rozvíjet to co podnik umí = spoluúčast zaměstnanců na hospodářské činnosti podniku – zainteresovanost formou odměn na hosp. výsledku
- Využívat jednoduché organizační formy řízení = málo řídících stupňů s malým štábem na špici
- Aplikovat tvrdé a měkké řízení = centrálně prosazovat podnikatelskou strategii podniku a rozdělením do menších organizačních jednotek dát prostor pro pravomoci, rozhodování a iniciativu
- Podporovat vnitřní kulturu firmy = spolupráce zaměstnanců mezi sebou a mezi vedením podniku, kolektivní práci ocenit"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4845ab4816066.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Skoly_managementu.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse