Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Skripta mikroekonomie a makroekonomie VOŠ

Skripta mikroekonomie a makroekonomie VOŠ


Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1, Litoměřice

Charakteristika: Skripta mikroekonomie a makroekonomie pro vyšší odborné školy přinášejí ve své první části výklad teorií chování ekonomických subjektů, shrnutých pod pojmy spotřebitelů, výrobců a jejich interakce na trhu. Druhá část zaměřená na makroekonomickou problematiku vysvětluje podstatu a souvislosti agregátní poptávky, nabídky a makroekonomické rovnováhy a pokrývá rovněž otázku výkonnosti národního hospodářství, peněz, bankovní soustavy, nezaměstnanosti či inflace. Pro podrobný přehled témat viz heslovitý obsah.

Obsah

1
Ekonomie x Ekonomika
1.1
Ekonomie jako věda
1.1.1
Vývoj základních ekonomických teorií
1.1.2
Ekonomie
1.1.3
Členění ekonomie
1.2
Ekonomika
1.3
Základní ekonomické pojmy
1.3.1
Potřeba
1.3.2
Statek
1.3.3
Peníze
1.3.4
Cena
1.3.5
Výrobní faktory
1.3.6
Tržní subjekty
2
Chování spotřebitele
2.1
Užitek spotřebitele
2.1.1
Celkový užitek (Total Utility – TU)
2.1.2
Mezní užitek (Marginal Utility – MU)
2.2
Rovnováha spotřebitele
2.2.1
Indiferentní křivka
3
Poptávka
3.1
Odvození grafu poptávky
3.2
Graf poptávky
3.3
Posuny grafu
3.4
Elasticita poptávky
4
Teorie firmy
4.1
Produkční funkce
4.1.1
Krátké období
4.1.2
Dlouhé období
4.2
Náklady firmy
4.2.1
Náklady v krátkém období
4.2.2
Náklady firmy – dlouhé období
4.3
Příjmy firmy
5
Nabídka
5.1
Zákon rostoucí nabídky
5.2
Posuny nabídky
5.3
Elasticita nabídky
6
Rovnováha na trhu
7
Konkurence
8
Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu
8.1
Charakteristika dokonalé konkurence, specifika dokonalé konkurence
8.2
Křivka nabídky a bod uzavření firmy
8.3
Efektivnost dokonalé konkurence
8.4
Výhody ze směny
9
Tržní rovnováha a její podmínky (teorém pavučiny)
9.1
Rovnováha z hlediska různých období
9.2
Teorém pavučiny
9.2.1
Konvergující pavučina
9.2.2
Divergující pavučina
10
Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence
10.1
Vznik nedokonalé konkurence, charakteristika tržních struktur
10.2
Úplný monopol - rovnováha, důsledky existence, regulace
10.3
Monopson
10.4
Oligopol
10.4.1
Smluvní oligopol
10.4.2
Oligopol s dominantní firmou
10.5
Monopolistická konkurence (rovnováha firmy a rovnováha odvětví)
11
Makroekonomie
11.1
Makrokoloběh
11.2
Historické přístupy k roli státu v ekonomice
11.3
Podstata a cíle hospodářské politiky státu
12
Agregátní poptávka
13
Agregátní nabídka
13.1
Agregátní nabídka v krátkém období
13.2
Agregátní nabídka v dlouhém období
13.3
Ekonomická rovnováha a nerovnováha
13.4
Srovnání přístupu keynesiánců, klasiků a hlavního proudu ekonomie
14
Makroekonomická rovnováha
14.1
Účinky makroekonomické politiky v modelu AD - AS: expanzivní a restriktivní politika
14.1.1
Fiskální politika
14.1.2
Monetární politika
15
Výkonnost národního hospodářství
16
Peníze
16.1
Historie peněz
16.2
Složky nabídky peněz - peněžní agregáty
16.3
Funkce peněz
16.4
Poptávka a nabídka po penězích
16.4.1
Poptávka po penězích a motivy držby
16.4.2
Nabídka po penězích = MS
16.4.3
MS x MD = trh peněz
17
Bankovní soustava
17.1
Centrální banka - CB
17.2
Komerční banky
18
Hospodářský růst a cyklus
18.1
Hospodářský růst
18.2
Hospodářský cyklus
19
Nezaměstnanost
19.1
Makroekonomie
19.2
Mikroekonomie - trh práce
20
Inflace

Úryvek

"1. Ekonomie x Ekonomika

1) matematická větev (formálně - logický charakter)
• možnost matematického důkazu
• co nelze dokázat matematicky nelze dokázat vůbec

2) společenská větev
• odmítá matematiku v ekonomické teorii
• ekonomie je věda o chování lidí ve výrobě (nelze nasměrovat do vzorců)

1.1 EKONOMIE JAKO VĚDA
1.1.1 Vývoj základních ekonomických teorií

Starověk
• Starověké Řecko - Homér, Platón, Xenofon, Aristoteles
• Starověký Řím - ekonomické názory jsou uváděny různými autory zejména ve spisech týkajících se zemědělství
Středověk
• Scholastika
• Kanonisté - církevní myslitelé, kteří se podíleli na vypracování církevního, tzv. kanonického práva (Tomáš Akvinský)
Novověk
• MERKANTELISMUS
Tento ekonomický směr je považován za první buržoazní ekonomickou teorii, která vznikla na přelomu 16. a 17. století v západní Evropě v období vzniku absolutistických monarchií. Merkantilismus je považován za ekonomický nacionalismus. V oblasti evropského ekonomického myšlení tato teorie převládala od počátků kapitalismu téměř až do průmyslové revoluce.
Hlavní zásady merkantilismu:
• bohatství země je určeno množstvím drahých kovů v zemi
• bohatství se vytváří v obchodních vztazích (mezinárodní obchod)
• cílem obchodu je aktivní obchodní bilance
• k tomu slouží protekcionismus, státní subvence a vydávání ochranných cel

Samotné slovo „merkantilismus“ je latinského původu (mercator – obchodník, Mercurius – římský bůh obchodu).
S rostoucím dovozem drahých kovů z kolonií (zejména z Ameriky) byl příliv zlata do země měřítkem jejího bohatství. Protože měna byla zpravidla kovová (zlatá, stříbrná), usilovalo se o dosažení aktivní obchodní bilance a rozšíření peněžního oběhu, který měl jednak podporovat obchod a výrobu a dále měl státu zajistit likviditu pro případ války.
V merkantilismu se řešily především hospodářské otázky spojené se zájmy absolutistických panovníků, velkých finančních domů a obchodních společností. Přímé zásahy státu do ekonomiky omezily volnou konkurenci a měly zabránit úniku zlata ze země. Zisk byl dosahován obchodem s výrobky vyráběnými převážně cechovními řemeslníky a feudálními velkostatky, které se prodávaly panovnickému dvoru a feudálům.
Merkantilismus byl prosazován na dvoře francouzského krále Ludvíka XIV. V této době Francie pronikla do kolonií (Amerika – Louisiana, Kanada, Indie, Indonésie). Hlavním představitelem byl Jean-Baptiste Colbert, ekonom, právník a ministr financí. Colbert byl od roku 1651 ve službách kardinála Mazarina a ovlivňoval státní záležitosti. Byl autorem mnoha občanských, trestních, obchodních a jiných nařízení, která přispěla k sjednocení zákonodárství ve Francii. Podpořil vznik obchodních společností pro styk se zámořím a kolonizaci Kanady a Lousiany. V roce 1666 založil Akademii věd. Je po něm nazvána francouzská varianta merkantilismu (colbertismus), jejímž cílem bylo zajistit zvýšení státních příjmů. Podporoval také zakládání královských manufaktur a výrobu a obchod spojený s odčerpáváním bohatství ve prospěch zájmů státu."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně zvýrazněny.
Součástí práce jsou grafy a schémata, rozsah čistého textu činí cca 40 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24308
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse