Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sloučení obchodních společností - seminární práce

Sloučení obchodních společností - seminární práce

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této seminární práce je přiblížit problematiku sloučení obchodních společností, a to konkrétně u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, s ohledem na právní, účetní a daňové aspekty.

Obsah

Úvod
1.
Právní aspekty
1.1
Smlouva o fúzi sloučením
1.2
Zprávy orgánů zúčastěných společností
1.3
Ocenění majetku
1.4
Informace o sloučení
1.5
Zápis sloučení do obchodního rejstříku
1.6
Odpovědnost za škodu
2.
Účetní aspekty sloučení
2.1
Oceňování majetku
2.2
Postup účetního řešení sloučení
3.
Daňové aspekty sloučení
3.1
Zákon o daních z příjmů
3.1.1
Pohledávky nabyté při přeměně společnosti
3.1.2
Daňové odpisy
3.1.3
Daňová ztráta
3.1.4
Daňové přiznání a zdaňovací období
3.1.5
Slevy na dani
3.1.6
Zálohy na daň z příjmu
3.1.7
Náklady na přeměnu společnosti
3.1.8
Rezervy a opravné položky
3.2
Daň silniční
3.3
Daň z přidané hodnoty
Závěr
Seznam použité literatury

Úryvek

"1.1 Smlouva o fúzi sloučením
Základním právním úkonem, na jehož základě k fúzi dojde, je smlouva o fúzi, a to ve formě notářského zápisu, zpracovaná k rozhodnému dni. Vzniku smlouvy předchází návrh smlouvy. Smlouva vzniká z návrhu po jeho schválení valnými hromadami zúčastněných společností a je tak právním vyjádřením vůle zúčastněných společností. Dále je přijetí návrhu smlouvy o fúzi podmíněno souhlasem příslušného státního orgánu např. Komise pro cenné papíry, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Co musí smlouva o fúzi a její návrh obsahovat je stanoveno v zákoně, a to v § 220a odst. 3, obchodního zákoníku.
Pokud dochází ke sloučení společnosti s ručením omezeným s akciovou společností s nástupnickou akciovou společností, musí smlouva o fúzi dále obsahovat údaj pro společníky zanikající s. r. o. o tom, kolik akcií, určené podoby, druhu, formy a jmenovité hodnoty obdrží společník výměnou za svůj obchodní podíl. Nástupnická společnost má pak na výběr, zda vydá nové akcie, a to tak, že o jejich jmenovitou hodnotu zvýší svůj základní kapitál nebo že použije dosavadní vlastní akcie.

1.2 Zprávy orgánů zúčastěných společností
Při plánování fúze je zapotřebí, aby se k fúzi vyjádřili a zaujali určité stanovisko jak představenstva či jednatelé, tak i dozorčí rady všech zúčastněných společností.
Představenstva či jednatelé každé ze zúčastněných společností jsou povinni zpracovat podrobnou písemnou zprávu v níž musí objasnit a zdůvodnit důsledky sloučení z ekonomického i právního hlediska, přínosy a významné faktory popřípadě i obtíže, které se vyskytly. Tato zpráva se nazývá zpráva o fúzi. Na základě návrhu této smlouvy o fúzi a znalecké zprávy o fúzi musí přezkoumat dozorčí rada každé ze zúčastněných společností. Poté vyhotoví dozorčí rada o přezkoumání zamýšlené fúze písemnou zprávu nebo-li zprávu o přezkoumání fúze.
Tyto zprávy o fúzi ani zprávy o přezkoumání fúze se nevyžadují v případě, kdy se společnost slučuje se svým jedním akcionářem nebo společníkem, dalším případem kdy tyto zprávy nejsou potřeba je jestliže jsou všichni společník zároveň jednateli či jestliže s tím všichni akcionáři a společníci zúčastněných společností projevili souhlas, který musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo musí být udělen na valné hromadě.

1.3 Ocenění majetku
V obchodním zákoníku je přesně stanoveno, kdy jsou zúčastněné společnosti povinny nechat ocenit své jmění soudním znalcem a kdy to není zapotřebí.
V případě sloučení akciové společnosti, popřípadě společnosti s ručením omezeným je zanikající společnost povinna nechat ocenit své jmění posudkem znalce pouze tehdy, mají-li být v důsledku sloučení vydány nástupnickou společností nové akcie nebo mají-li vzniknout pro společníky této společnosti nové obchodní podíly. V ostatních případech takové ocenění není nutné.
Toto ocenění je třeba provést ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze. Návrh na jmenování znalce pro ocenění jmění podává představenstvo nebo jednatelé zúčastěné společnosti. Na základě tohoto návrhu a podle obchodního zákoníku jmenuje soudce příslušného místního soudu znalce a to do 15 dnů od doručení. Tento znalec může být stanoven jak na ocenění majetku tak i pro fúzi."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, příklady a citace ze zákona.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8095
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse