Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Slované a jejich první státní útvary

Slované a jejich první státní útvaryKategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou

Charakteristika: Dopodrobna zpracovaná maturitní otázka z dějepisu na téma Slované a jejich první státní útvary. Práce se zaměřuje na informace o původním obyvatelstvu. O území Sámovy Říše, Velké Moravy, Kyjevské Rusy, Bulharska, Západního Balkánu, Uher a Polska.

Obsah

1.
Sámova říše
2.
Velká Morava
3.
Kyjevská Rus
4.
Bulharsko
5.
Západní Balkán
6.
Uhry
7.
Polsko

Úryvek

"Velká Morava

- 7.-8. stol. - rozvoj řemesel
- postupný vznik kmenové aristokracie (v čele kníže)
- kníže - soudní moc, vojevůdce, náboženské obřady
- sídlo = hradiště
- 700-800 - boje mezi kmeny o nadvládu
- vítězný kmen Moravanů (822)
- v čele rod Mojmírovců
- 9. stol. - Moravské knížectví, Nitranské knížectví (Pribina)
- MOJMÍR I. (830-846)
- 831 - přijmutí křesťanství v Pasově (Bavorsko)
- 833 - napadnutí Pribiny, připojení Nitranského knížectví
- základ Velké Moravy (první stát záp. Slovanů)
- 845 - přijetí křesťanství na Moravě 14 knížaty
- poplatek za mír Východofranské říši
- RASTISLAV (846-870)
- dosazen s podporou Východofranské říše (Ludvík Němec)
- silný, obratný politik
- upevnění postavení, samostatná vnější politika
- vybudování sytému hradišť (obrana před Franky)
- žádost o vytvoření moravských biskupství u papeže
- bez výsledku
- žádost o vyslání křesťanské misie u byzantského císaře Michala III.
- příchod Konstantina a Metoděje (863)
- původ ze Soluně (slovanský jazyk)
- vytvoření jazyka - staroslověnština
- vytvoření písma - hlaholice
- přeložení Bible
- vyškolení nových žáků
- docílení schválení slovanské bohoslužby papežem > nezávislost na církevní organizaci Východofranské říše
- Metoděj - arcibiskup moravsko-panonské oblasti
- Konstantin - 869 - smrt
- šíření křesťanství do okolních zemí
- SVATOPLUK (870-894)
- synovec Rastislava
- nejmocnější panovník Velké Moravy
- připojení Čech, Lužic, Slezska, Krakovska, Panonie
- 1,5 mil. obyvatel
- mír s Franky ve Forchheimu (874)
- Zakon sudnyj ljudem - právní normy
- podpora českého knížete Bořivoje (přijmutí křestu Metodějem)
- zhoršení podmínek pro práci Metoděje (přiklánění se k latinské liturgii)
- po smrti Metoděje (885) - vyhnání jeho žáků (do Bulharska, Čech)
- konec samostatné církevní organizace na Moravě
- MOJMÍR II. (894-907)
- neudržení celistvosti státu
- odtržení Čech
- 907 - porážka od Maďarů, zpustošení Moravy
- centrum vývoje se přesouvá do Čech"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b9726aad28c.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Slovane.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse